Blaničtí rytíři =)

Lochnesská príšera, Bermudský trojuholník...atd

Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 26 dub 2011, 22:56

!blazen!

Teda pořád je vyhlížím a nikde nikdo =)

Vaše příspěvky udržují projekty nadace Wikimedia v chodu!
Staré pověsti české/Blaničtí rytíři
< Staré pověsti české
Staré pověsti české
Alois Jirásek
◄ Různá proroctví Blaničtí rytíři
Údaje o textu
Titulek: Blaničtí rytíři
Autor: Alois Jirásek
Zdroj: JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. 3. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959. s. 260-263.
Licence: PD-old-70
Blaník
Poslyšte poslední starou pověst a její proroctví, jež pověděl slepý mládenec králi Karlovi žehnané paměti.
Hle, Blaník hora[1] v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně, až zachmuřeně shlíží na krajinu od světa odlehlou, na její chlumy a pláně málo úrodné. Široko daleko je patrno jeho témě a v okolí často k němu pátravě vzhlížejí. Věštíť chmurami zahalené zlé povětří, promodrává-li se jasně, slibuje jistý a tvrdý čas.
Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků, jedlí a smrků pradávné kamenné hradby, většinou sesuté. Mechem a křovím zarůstají; po dřevěném hradě, jehož chránily, není dnes ani památky.
Ale pod hradbami, v hoře samé dřímají ozbrojení rytíři, „svatováclavské vojsko“, dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci, až budou do boje povoláni[2].
Pod skalnatým vrcholem Blaníku, ve východním svahu je skála v podobě lomeného oblouku. Tam je vchod do hory, tam také prýští pramen. Z něho napájejí blaničtí rytíři své koně, když za čas jednou za svitu měsíce vyjedou z hory na palouk mezi lesy pod horou. Za takové noci zaléhá do okolí temné dunění, ztlumený rachot bubnů i polnic hlas. K ránu zase rázem vše utichne, rytíři, koňstvo, vše zanikne ve skalní bráně a zmizí v tajemném lůně hory. Jen na palouce zůstává památka po nočním jízdeckém reji: přečetné stopy koňských kopyt.
Než do skalních sklepení, kde dřímá svatováclavské vojsko, vkročil již také nejeden člověk.
Tak jednou dívka jakási žala pod Blaníkem trávu. Pojednou stanul před ní rytíř a vybídl ji, aby s ním šla poklidit v hoře. Dívka se nebála a šla. Brána do hory byla otevřena. Uzřela klenuté skalní síně, mohutné sloupy a na nich rozvěšenou zbraň. Hluboké ticho jako v kostele bylo po všech prostorách v tajemném žlutavém přísvitu. U stěn u žlabů stáli řadou osedlaní koně, za kamennými stoly v síni seděli rytíři, tváří na stůl sklonění. Spali, a koně stáli nehnutě; hlavou nepohodili, kopytem po půdě nehrábli ani ohonem nešvihli.
Dívka vešla, rozhlížela se, ale nikdo se ani nepohnul. I začala zametati. Práce jí kvapem ubývalo a za chvilku všecko poklidila. Ani teď ji nikdo nezastavil, nikdo na ni nepromluvil, nikdo se nevzbudil.
Jak přišla, tak vyšla, a když se dostala domů, ptali se jí, kde tak dlouho byla.
Divila se a pověděla, že přichází jako jindy tou chvílí. Užasla, když jí řekli, že touže chvílí naposled před rokem z trávy přišla, že byla celý rok pryč. I pověděla, kde se octla, a tu všichni srozuměli, proč jí rok uplynul chvilkou. Třetího dne však byla dívka nebožkou.
Tak jako ji, pozval si neznámý rytíř také kováře z Louňovic do hory, aby mu okoval koně. Kovář šel, a když dokoval, dali mu do pytle smetí, kteréž ze zlosti před horou vysypal. Doma se pak dověděl, že ho již oplakávali, poněvadž zmizel beze stopy a celý rok nebylo po něm ani potuchy.
I pověděl, co se s ním dělo, a když pak pytel protřásl, vypadly z pytle tři dukáty. Teď teprv viděl, že chybil. Ihned běžel zpátky ku blanické bráně, kde smetí vysypal. Ale nadarmo. Nebylo tam smetí ani dukátů. —
Tak také vypravují o pastýři, který hledal zbloudilou ovci a sám zabloudil do Blaníka, tak o mládenci, který si rovněž tak dlouho, rok, jako ten pastýř v hoře pobyl, aniž o tom měl zdání.
Ale tomu již dávno — — Blaník uzamčen, vážně, až zachmuřeně shlíží na osamělou, od světla odlehlou krajinu, a jako by trud teskné dumy na něm a všude kol spočíval. Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve chvíli největšího nebezpečenství, až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli na kopytech svých koní.
Tenkráte budou vidína znamení: uschnou vrcholy stromů v blanickém lese, na temeni hory se zazelená starý uschlý dub a pramen u skály se tak rozvodní, že se bystřicí dolů povalí. Tu pak se strhne veliká, krvavá bitva v krajině mezi Blaníkem a Načeradcem. Rybník Pustý, u něhož se starý uschlý strom před bitvou zazelená, naplní se potoky prolité krve. I bude pláč a veliké zkormoucení pro ten zoufalý boj, ale Čechové se proti silnějšímu nepříteli hrdinsky brániti hudou. V rozhodnou chvíli se Blaník otevře, rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory a svatý Václav, jeda na bílém koni, je povede na pomoc Čechům.
Nepřítel, náhlým strachem obklíčen a jako zmámen, bude ku Praze prchat a tam pak bude hrozný ten boj dobojován[3]. A bude tak zuřivý, že krev proudem poteče od Strahova až po kamenný Karlův most. Tu svatý Václav na bílém koni s korouhví v ruce Čechy povede a cizozemce a všechny nepřátele českého království ze země vyžene. A sv. Prokop, opat sázavský s berlou, bude mu pomáhati.
Pak nastane svatý pokoj a země česká si odpočine. Mnoho Čechů sic za těch bojů zahyne, ale ti, kteří zůstanou, budou mužové celí. Poznajíce chyby svých předků i své, budou pevně státi a nepřítel jimi o zem neudeří. — —
Toto jsou pověsti dávných let a stará proroctví o zemi naší.
Šťastná buď, ó vlasti milá, síliž se pokolení tvé, ať přemáhá všechna protivenství, ať zachová svaté dědictví: mateřský jazyk i staré, dobré právo své.
Mohutniž pokolení tvé prací a nadšením, aby pevno bylo jako skály a vždy plno síly. — —
↑ V okolí města Vlašimě u městečka Louňovic vypínají se vedle sebe dva vrchy, oba Blaník řečené. Z menšího z nich, z Malého Blaníka, probělávají se rozvaliny kaple zrušené za císaře Josefa II.; vyšší Velký Blaník, nad 600 m vysoký, je báječná ta hora. Na Blaníku stával dřevěný hrad, majetek králův. Král Václav IV. postoupil hradu Blaníka svému bratranci Prokopovi, a když r. 1402 byl ve Vídni uvězněn, zajal Zikmund, uherský král, Prokopa jako přívržence Václavova, přitáhl s ním před Blaník, dal ho na taras přivázati a k němu stříleti, až mu Blaník vydali. — — R. 1799 vydal V. M. Kramerius kratochvilnou knihu: „Zdeněk ze Zásmuku se svými tovaryši aneb rytíři v Blanickém vrchu zavření.“ V této knize je původní, prostší pověst rozšířena vypravováním o Zdeňku Zásmuckém, kteréž vypravování Kramerius dle nějakého cizího vzoru pořídil. Kniha o Zdeňku Zásmuckém se velmi líbila, a tím také v lidu sloučeny příhody Zásmuckého s pověstí o blanických rytířích. Této látky knihou Krameriovou zobecnělé užil V. K. Klicpera ke své známé divadelní hře Blaník.
↑ Podobně se vypravuje o vrchu Oškobrhu, výše psaném, o lesnaté hoře Turovu u Hronova na Náchodsku, o Bílé hoře aj. Podobné pověsti jsou i jinde. Tak ve Francii a v Německu o Karlu Vel., v Němcích o Fridrichovi Rudobradém. Poláci vypravují o vojsku, jež spí v Babí hoře, též o vojsku Boleslava Velikého, spícím v Tatrách. Také v Slezsku a na Litvě je podobná pověst. Zdá se, že původ všech těchto pověstí je na východě, v Asii, odkud se za křížových válek rozšířily na západ.
↑ Dle variantu bude ten boj dobojován na hoře Svidníku v okolí města Pelhřimova.
Kategorie: Alois Jirásek
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 26 dub 2011, 23:07

Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod pentagramové oko » 29 dub 2011, 18:00

Asi ještě není ten pravý čas,zajímavý příspěvek jako vždy. !no1
munera,crede mihi,capieunt hominesque desque
dárkem,to věř mi,si získáš každého z bohů i lidí.
Uživatelský avatar
pentagramové oko

Mág všech čarodějů
 
Příspěvky: 2755
Registrován: 08 bře 2010, 21:22
Bydliště: U MERLINA

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 5 příspěvky

Karma: 0
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Mimars » 30 dub 2011, 20:34

Blaničtí rytíři - velmi zajímavá pověst z naší krásné země. Zajímal by mě její původ, možná má symbolický charakter jakési předzvěsti - znamená snad procitnutí, probuzení národa a jeho hrdosti k vlasti...?
Mimochodem, znáte písničku od Daniela Landy "Blaničtí"? Nechci tím moc rozdmýchávat diskuzi o jeho osobě (i když si myslím, že se docela dost zajímá o okultismus, a to nejen ve spojitosti s jeho zájmem o historii) - jen si ji poslechněte - http://www.youtube.com/watch?v=BErqsJ771dc
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn... :-)
Uživatelský avatar
Mimars

Učeň
 
Příspěvky: 247
Registrován: 07 bře 2011, 19:16
Bydliště: Praha

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 05 kvě 2011, 22:56

!blazen!

Původ oné legendy má mnoho zdrojů =)
Jeden je z druidů ,

Za dávných dob , kdy svět poznával tajemství ocele,
kdy lidská krev , byla prolévána ,
a zemí táhly houfy drancujících válečníků.

V těch časech druidové otevírali jiné prostory,
kde před krvavým bojem schovávali celé vesnice.

A za pomoci bylin a muder ,dělali z mužů
,vraždící stroje =))))))))))))))))))))))
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Sam Tektzby » 20 čer 2011, 18:56

No mě by spíše zajímala jejich výzbroj, nebo případná neporazitelnost. Protože v dnešní době, no nevím nevím kovaný meče.
:D
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1|_µ_|1 .-420.-3č|<µ 73|<728¥ |\|4\/ž|)¥
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Sam Tektzby

Site Admin
 
Příspěvky: 9324
Obrázky: 3
Registrován: 10 čer 2011, 12:57
Bydliště: Sídhe

Na ruce: 7,237.95
Banka: 0.00

 Poděkoval za: 74 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 94 příspěvky

Karma: 7
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod chmatak » 20 čer 2011, 21:11

já si to představuju jako to bylo v pánovy prstenů, armáda duchů :-)
Memento mori
Uživatelský avatar
chmatak

Čaroděj
 
Příspěvky: 726
Registrován: 30 pro 2010, 17:23
Bydliště: Praha

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 1 příspěvky

Karma: 0
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Sam Tektzby » 20 čer 2011, 21:15

To je další možnost.
:)
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1|_µ_|1 .-420.-3č|<µ 73|<728¥ |\|4\/ž|)¥
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Sam Tektzby

Site Admin
 
Příspěvky: 9324
Obrázky: 3
Registrován: 10 čer 2011, 12:57
Bydliště: Sídhe

Na ruce: 7,237.95
Banka: 0.00

 Poděkoval za: 74 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 94 příspěvky

Karma: 7
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 06 srp 2011, 14:33

!blazen!

Raději kovaný než dřevěný =))

A v dnešní době???
Voddělej počítače a elektroniku a je konec .

Dnes do tebe našijou kulku dřív ti sekem sekyry usekli ruku .
A v uplném srajdách budou lidé rádi ,když najdou kus ocele a nabrousí ostří.

Mno já si myslím ,že v každém našem muži je kus onoho rytíře ,o)
Máme tu domov .

Chmatáčku já ti nevím ,aby v tom davu moc zas nechrastili.
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Sam Tektzby » 06 srp 2011, 14:45

Ale c kdyby opravdu šlo o řízenej spirituální tok energie, to by kulky byly k ničemu. Jen si to představte, energetickej proud co smaží všechno nepřátelský.
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1|_µ_|1 .-420.-3č|<µ 73|<728¥ |\|4\/ž|)¥
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Sam Tektzby

Site Admin
 
Příspěvky: 9324
Obrázky: 3
Registrován: 10 čer 2011, 12:57
Bydliště: Sídhe

Na ruce: 7,237.95
Banka: 0.00

 Poděkoval za: 74 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 94 příspěvky

Karma: 7
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 22 srp 2011, 22:31

!blazen!

Pokud vezmeme onu legendu trochu za ocásek tak ,
nejsi Same tak daleko ,

Země se mění po celým lidským světě,
padají burzy a potoky tečou plné vod,
nestálost počasí jako by řídil Matky proud,
kde dítě človíček překročil pomyslnou hranici =)

Ale myšlenka před usnutím ,že tam za vesnicí spí velké vojsko ,není zas tak špatná =)))))))))))))))))))))))))))))))))
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Martin108 » 23 srp 2011, 06:49

Nad řekou Blanicí tyčí se hora,
chudé tam políčko sedláček orá.
Hlouběji zatlačil do země radlici,
kov na kov narazil, vyoral přilbici.
Tak pověst nelhala! Jsou tam a čekají.
Děti mé, neplačte, nezoufej, můj kraji!
Ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není!
Z hory se ozývá zlověstné dunění…
OM MANI PEME HUNG
Uživatelský avatar
Martin108

Moderátor
 
Příspěvky: 703
Registrován: 12 srp 2011, 20:43

Na ruce: 945.70

 Poděkoval za: 19 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 16 příspěvky

Karma: 1
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Sam Tektzby » 23 srp 2011, 13:53

Koncentrovanej energetickej to, no všude kolem sice voda, ale zase nemá takovou vodivost a to i po spirituální stránce.
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1|_µ_|1 .-420.-3č|<µ 73|<728¥ |\|4\/ž|)¥
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Sam Tektzby

Site Admin
 
Příspěvky: 9324
Obrázky: 3
Registrován: 10 čer 2011, 12:57
Bydliště: Sídhe

Na ruce: 7,237.95
Banka: 0.00

 Poděkoval za: 74 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 94 příspěvky

Karma: 7
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Hrobař » 10 pro 2011, 21:03

Otomar Dvořák píše o Rytířích nejen z Blaníku ale z dalších asi 17 míst naší republiky. Počtem si nejsem jist ale někde je mám vypsaná. Jeho pohled na věc je velmi zajímaví. Podle něj je povest o rytířích z dutých hor mnohem starší a rozšířenější než se zdá a například u toho blaníku byl do čela vojska svatý václav přidán dodatečně církevní propagandou.
Hrobař

Ban
 
Příspěvky: 38
Registrován: 08 pro 2011, 18:28

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 13 pro 2011, 23:13

!blazen!

Inu milý Hrobaři,
celá naše země má mnoho dutých míst =)))

Svatý Václav se jistě dobře hodil pro propagandu.
Ale i v dobách Keltů tam byli.
Velcí a svalnatí =))
A v těch dávných dobách zlých ,
druidové schovávaly celé vesnice .
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: Blaničtí rytíři =)

Příspěvekod Hrobař » 14 pro 2011, 19:28

Merlin: Souhlasím. Těžko říct jak hluboko do mynulosti tohle vede. Mimochodem pěkný šašek.
Hrobař

Ban
 
Příspěvky: 38
Registrován: 08 pro 2011, 18:28

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Další

Zpět na Záhady a nevysvětlitelné jevy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvníkZásady ochrany osobních údajů