Řízená demolice 11. září 2001

Lochnesská príšera, Bermudský trojuholník...atd

Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod darren_specter » 30 čer 2009, 02:39

Historický průlom: Aktivní výbušnina super-termit vědecky potvrzena v troskách z WTC

Wtc_arial_march2001.jpg


Mezinárodnímu týmu devíti vědců z USA, Dánska a Austrálie se ve vzorcích prachu, odebraném po zřícení věží WTC dne 11. září 2001 v New Yorku, podařilo vědecky prokázat hojné zbytky nevyhořelého typu materiálu, použitelnému k efektivnímu řezání oceli. A to navíc nikoli běžného, ale v podobě nanomateriálu - nejspíše armádního stupně - a v podstatě se zcela zřejmě jedná o typ výbušniny s velmi dobrou řezací schopností u kovových materiálů, nicméně nezpůsobujících takový hluk jako klasické trhaviny. Nález tohoto materiálu byl ohlášen v článku, který byl po oponentních posudcích - tzv. peer review - publikován ve vědeckém časopise The Open Chemical Physics Journal.

První o nevyhořelém termitu už v prosinci 2007 informoval na konferenci jeden z autorů nynějšího článku profesor Steven Jones a své podezření na termit vyjádřil již například na sympoziu v červnu 2006.
O nynějším článku a jeho souvislostech poměrně rozsáhle informovala média v Dánsku. Jeden z vědců Niels Harrit - expert v nanochemii Centra pro molekulární filmy institutu Nielse Bohra na univerzitě v Kodani - rovněž televizi TV2 poskytl poměrně rozsáhlé interview:Prof. Harrit vystoupil rovněž v dalších interview v dánských televizích, lze tedy jen doufat, že ani naše média nebudou o věci mlčet, nebo alepoň nebudou nadále rozvíjet své konspirační teorie o Usámovi bin Ládinovi - kterého například pro změnu v Nizozemí nedávno právě v mainstreamové televizi již nepovažují za původce útoků z 11. září a informovala o tom i agentura Reuters.

Tento nález lze v celých svých souvislostech považovat za další, nejspíše již v podstatě přímý technický důkaz, že se budovy WTC nezřítily následkem požárů - prý způsobených hořením leteckého paliva a kancelářského vybavení - ale jednalo se s nejvyšší pravděpodobností o důsledek předem připravené řízené demolice pomocí velkého množství této a možná i jiných dalších výbušnin.

Vysokoteplotní řezací materiál zmíněného typu by bylo lze ve zbytcích po zřícení budov typu WTC vysvětlit jiným způsobem jen s opravdu velkou dávkou fantazie - jednak proto, že se jedná materiál vyrobený s nejvyšší pravděpodobností pokročilými technologiemi, a také proto, že tak vysoké procento jeho zbytků i nevyhořelého materiálu samotného, které ve vzorcích z různých míst bylo nalezeno, implikuje, že ho na místě muselo být přítomno doslova až nejméně desítky tun. Jelikož se celý rok před 11. zářím provádělo renovování šachetních prostor a k nosníkům měli dělníci přístup, několik palet s červenou drtí by se tam rozhodně ztratilo. Řízené demolici budov WTC ostatně nasvědčují i mnohé další nepřímé důkazy, a jejich rychlé zřícení bylo mnoha lidem - včetně stavebních odborníků a vědců nejrůznějšího zaměření - velmi podezřelé již dříve, a již dříve také byly ve vzorcích prachu nalezena ve velmi hojném množství typická rezidua po hoření materiálu termitového typu v podobě všudypřítomných mikrokuliček s vysokým obsahem železa.

Nalezené zbytky nevyhořelého materiálu lze považovat za materiál vyrobený za pomoci nanotechnologií a vyznačující se velice vysokou teplotou hoření - vysoko nad bodem varu železa a schopností řezat masivní ocelové nosníky - materiál, po kterém ve vzorcích prachu zůstaly charakteristické mikrokuličky materiálu s hojností obsahu elementárního železa, jejichž hojná přítomnost v prachu po zřícení budov WTC byla známa již delší dobu a vzbuzovala zásadní podezření.

Zároveň bylo prokázáno, že se nalezený materiál vyznačuje velice nízkou zápalnou teplotou a rapidním hořením - hluboko pod obvyklou zápalnou teplotou a naopak vysoko nad rychlostí hoření běžných konvenčních termitů, které nebyly vyrobeny za pomoci nanotechnologií. -A je to právě vysoká zápalná teplota, a nízká rychlost hoření, která použití normálních termitů k řízeným demolicím velmi ztěžuje až znemožňuje.


Bloky vypáleného termitu, který je používán ke sváření kolejí:

800px-Thermite_residues_%28railway_welding%29.jpg
Ve všech vzorcích prachu, vzniklého při destrukci WTC, jsme objevili zřetelné rudošedé šupinky. V tomto článku podáváme zprávu o zkoumání čtyřech vzorků, odebraných na různých místech. Tyto rudošedé šupinky vykazují nápadnou podobnost ve všech čtyřech vzorcích. Jeden ze vzorků byl odebrán obyvatelem Manhattanu okolo deseti minut po zřícení druhé věže WTC, dva dalšího dne a čtvrtý okolo týdne později. Vlastnosti těchto šupinek byly analyzovány pomocí optické mikroskopie, řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM), Rentgenovou spektoskopií (XEDS) a diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC). Rudý materiál obsahuje zrna přibližně 100nm v průměru, které jsou převážně kysličníkem železa, a hliník, který je obsažen v jemných plátkových strukturách. Po separací komponentů za pomoci methylacetonu (MEK) byl hliník prokázán být v elementární podobě. Kysličník železa a aluminium jsou v rudém materiálu velmi dobře promíchany. Pokud je materiál šupinek zažehnut v DSC kalorimetru, vykazuje na přibližně 430 °C vznik prudké ale krátké exotermické reakce, hluboko pod normální zápalnou teplotou konvenčního termitu. V reziduu po zapálení těchto rudošedých šupinek lze rozlišit četné mikrokuličky bohaté na železo. Rudá část materiálu byla shledána býti dosud nezapáleným materiálem termitového typu s velmi vysokou energií hoření.

vzorky.jpg


Termit je pyrotechnická směs, hořící vysokou teplotou. Označení termit se používá především pro směs práškového hliníku (pyrohliníku) a oxidu železitého, ale i pro jiné pyrotechnické směsi, s práškovým kovem a oxidem jiného kovu. Reakce hoření termitu je typická tím, že vzniká vysoká teplota 2000 až 3000 °C (je silně exotermická), hoření probíhá beze vzniku plynných zplodin (bezplamenné hoření) a struska je v tekutém stavu. Termit hoří i bez přístupu vzdušného kyslíku a dokonce i pod vodou.


Termitový prášek:
prasek.jpg


Nejčastější složení termitu je: 25 % pyrohliníku a 75 % oxidů železa (okují). Pyrohliník je prášková forma hliníku, u které se vyžaduje především malý obsah nečistot a vhodný tvar zrn. Okuje jsou směsí oxidů železa, které vznikají například při jeho zpracování na válcovacích stolicích a kutí. Termit s takovýmto složením má nevýhodu ve velmi vysoké zápalné teplotě: 800 až 1300 °C, takže vyžaduje účinný prostředek pro zapálení.

Hořící termit při reakci s oxidem železa
773px-ThermiteFe2O3.jpg
800px-Thermite_skillet.jpgDoufejme, že nově zjištěné skutečnosti povedou k provedení vyšetřování, které zachová nejvyšší standardy jak v oblasti vědy, tak i etiky důrazného ale spravedlivého procesu - a že budou odhaleni skuteční původci tohoto hrozného činu, události, níž je nyní zcela podloženě vzniká důvodné podezření, že k ní došlo za výrazně jiných okolností, a byly užity ještě výrazně jiné prostředky, než léta a za pomoci nátlakových propagandistických metod a manipulace - jak veřejným míněním tak vyšetřováním - tvrdil oficiální establishment ve Spojených státech. Stejně tak lze doufat, že skuteční viníci budou dopadeni a postaveni před spravedlivý soud, stejně jako že budou následně provedena opatření, aby se takovéto člověkem provedené katastrofy už pokud možno nemohly opakovat.

1048.jpgZničení světového obchodního centra

Jsou uváděny pochybnosti o příčinách zhroucení obou věží, jejichž konstrukce byla údajně pro takové nehody koncipována. Záhadná má být i skutečnost, že věže se nezvrátily, ale teleskopicky sesunuly. Jako vysvětlení se uvádí možnost, že obě věže byly odshora až dolů zaminovány. Pro tuto možnost mluví i fakt, že agentura, která měla na starosti bezpečnost (Securacom) a jejímž šéfem byl Marvin Bush (bratr prezidenta), odvolala pracovníky se psy, kteří byli vycvičeni pro vyhledávání výbušnin a také vypnula proud a spolu s ním přestaly fungovat bezpečnostní kamery v době instalace ethernetové sítě.[
Několikrát v průběhu měsíce před zásahem zažily obě věže výpadky proudu, trvající desítky minut. Dne 2. září se poloprázdnou budovou pohybovala blíže neurčená skupina instalatérů a techniků (na které si několik nájemců vyšších pater budovy stěžovalo). Vlastník budov WTC najímal bezpečnostní agenturu, která v budovách dělala pravidelné kontroly a protipožární cvičení se speciálně cvičenými psy. Tři dny před úderem mělo takové cvičení podle plánu nastat, na poslední chvíli ale bylo použití psů odvoláno. Tato (americko-kuvajtská) bezpečnostní agentura, Securacom/Stratesec, patří společnosti, v jejímž vedení figuruje jméno Marvina Bushe, bratra George W. Bushe. „Shodou náhod“ měla Securacom na starosti i letiště, z kterých startovaly lety 11 a 77
Na tři týdny před útoky byl naplánován upgrade připojení k internetu a telefonie. V té době se začaly objevovat výpadky elektřiny a též bezpečnostní kamery od 48. patra výš dočasně přestaly fungovat.
Podle některých zdrojů byla v budovách instalována zařízení na vysílání signálu pro navigaci letounů řízených autopilotem. Existenci takového zařízení potvrdili radioamatéři, kteří zachytili a zaznamenali jeho signály.
Mezi nárazem prvního letadla a pádem jižní věže, při záchranných operacích newyorských požárníků a policistů, se vyskytlo podezření o tzv. „druhotných zařízení“ (secondary devices) uvnitř samotných budov. Přestože o nich existují záznamy z vysílaček hasičů, městských i federálních policistů a z několika živých televizních vstupů, pozdější pád budov významnost těchto zmínek překryl a pozdější zprávy médií jim věnovaly minimální (ne-li žádnou) pozornost.
Z uváděného množství paliva (max. 43 a 63 tisíc litrů) je potřeba odečíst množství spotřebované během předchozí zhruba 3/4 hodiny letu a paliva, které explodovalo vně budovy (ohnivá koule o průměru cca 100 m) nebo které spadlo spolu se zadní částí letadla. V případě nárazu do jižní věže byla navíc velká část paliva (odhaduje se 50–80 %) vyvržena boční stěnou z budovy. Teplota konkrétního paliva u zmiňovaných strojů se měla pohybovat mezi 860–930 °C, vlivem neoptimálního poměru vzduchu se mohla ustálit mezi 500–650 °C (ocel taje při teplotě 1500 °C, při teplotě 500 °C ovšem ztrácí již asi 40 % pevnosti). Věže WTC měly podle Lee Robertsona, jednoho z architektů, vydržet až 2000 °C a „odolat nárazu Jumbo-jetu, který může nést v nádržích ještě více pohonných hmot než sebevražedné letouny“. Lee Robertson po útocích zmizel.
Budovy dvojčat tvořilo po obvodu 240, uvnitř dalších 47 nedutých, s postupnou výškou se ztenčujících ocelových kýlů, schopných vzájemné distribuce zátěže, které u základu budovy měřily téměř metr v průměru.[15] Budova byla „na svou výšku extrémně lehká“[16] a kvalita oceli byla znamenitá, předběžná studie určila, že tato nebyla důvodem, proč se budovy ztřítily.[17] Budova nejenže splňovala, ale v mnoha ohledech mnohonásobně překonávala všechna bezpečnostní, statická i jiná požadovaná kritéria a limity. V žádném z obou případů požár nepůsobil svým maximálním žárem na všechny, dokonce ani většinu z 287 ocelových sloupů, studie NIST předložila, že pouze na dva nosníky působila teplota asi kolem 250 °C[ Zřícení obou budov tak, jak bylo zaznamenáno, se dá vysvětlit pouze tak, že pod vrchními 20, respektive 40 patry té které věže synchronizovaně povolilo celkem přes 2000 nosníků a 10 000 regulátorů, vždy z každého patra přesně ve stejný okamžik – to vše bez jakékoli známky odporu – stejně rychle, jako kdyby věž padala volným pádem.
V momentu, kdy se k němu dostali hasiči, byl požár tak slabý, že se dal zvládnout dvěma hadicemi, jak o tom svědčí přepis radiové komunikace mezi požárníky v jižní věži. Ke zřícení/detonaci došlo u obou budov v okamžiku, kdy již požáry začaly slábnout a kouř, který z budov stoupal, měl málo kyslíku a byl černý (kancelářské vybavení navíc mělo hořet jen asi 15 minut). Severní budova, jejíž rozsah požáru byl větší, kolabovala jako druhá, přestože hořela o 46 minut déle.
Nikdy předtím ani potom se nezhroutila žádná budova s železnou konstrukcí pouze vlivem požáru. Například v říjnu 2004 hořel 26patrový mrakodrap ve Venezuele po dobu 17 hodin, přesto se nezhroutilDo této výškové budovy ovšem (podle dostupných zdrojů) nenarazilo dopravní letadlo.
V době mezi nárazem do jižní věže a jejím pádem v suterénu údajně ve vstupní lobby vybuchla neznámá nálož, která zabila několik lidí.Média tuto událost později označila za nepravdivou.
Údržbář severní budovy WTC William Rodriguez, pracující toho času v přízemí, uslyšel ani ne minutu před nárazem exploze, které popálily jeho kolegu a které poté vybuchovaly mezi 20. a 30. patrem; 34. patro bylo kompletně prázdné díky stavebnímu projektu. Různé zdroje uchovávají výpovědi desítek svědků, zaměstnanců ve WTC i hasičů, kteří shodně vypovídali, že krátce před a po zásahu slyšeli série výbuchů bomb uvnitř budov WTC, z nichž je jeden člověk (veterán z Vietnamu) dokázal identifikovat. Některé exploze (jiné povahy než z požáru) byly dokonce zaznamenány zvenčí.Tato pozorování ovšem neodpovídají řízené demolici, při které (z fyzikálních důvodů) dochází k výbuchům těsně před zřícením budovy.
Těsně před zhroucením věží (při započítání rychlosti zvuku na vzdálenosti od zdroje u každého posuzovaného záběru) lze slyšet zvuk připomínající odpalování rozbušky při detonaci budov. Rychlost zvuku je zanedbávána a zvuk je již přisuzován samotnému pádu budovy.
Věže (její neporušené spodní části – téměř půl milionu tun hmoty) při pádu nekladly očekávaný odpor, padaly rychlostí téměř volného pádu .
Všechny tři věže WTC neměly své těžiště v geometrickém středu budov (věže „Dvojčat“ díky nesouměrnému rozmístění výtahových šachet a budova č. 7 díky samotnému rozložení ocelových pilířů), avšak budovy se během pádu výrazně nepřevážily ke svému těžišti. Odborníci na demolice budov zaznamenali známky „imploze“ (zřícení budovy do svého středu předtím, než dopadne na zem), která se rovněž používá jako technika demolice budov. Tomu napovídá i kolaps antény na střeše jedné z budov několik desetin vteřiny před kolapsem samotných věží.
Na některých záběrech je vidět, jak se těsně před zřícením kolem budov horizontálně rozprostřel slabý oblak z jemných betonových úlomků. Toto by poměrně dobře mohla vysvětlit „detonační“ verze, nikoliv však oficiální verze. Taktéž byl v ovzduší zaznamenán Al2O3. Tento a předchozí bod odpovídá chemické reakci 2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe. Tato reakce potřebuje tolik tepla, kolik by nebylo možno přisoudit ani tak rozsáhlému požáru, jaký nastal v horních patrech budov. Zcela roztaveného železa se našlo mnohem více, než by odpovídalo cca pěti ze 110 pater obou budov.
Trosky po gigantických, 417 × 63 × 63 metrů velikých, dohromady téměř milion tun vážících budovách,[35] jejichž 4–6 pater zasáhl požár, sahaly po zřícení do výšky jen několika metrů. Ze sutin podle některých zdrojů trčely precizně naříznuté pahýly kovových nosníků.
Betonové části budovy byly roztříštěny na malé úlomky, které pokryly mnoho ulic dolního Manhattanu. Nejmenší úlomky byly prachové částice o poloměru 10 mikronů. V prach nebyly přeměněny pouze betonové části budov, ale i ostatní stavební materiály jako sklo, některé kovy, kancelářské vybavení atd. včetně nebezpečných látek jako rtuť, dioxiny, olovo, benzen a karcinogenní azbest. Energie, která by stovky tun betonu přeměnila v drobný prach, je mnohonásobně větší než ta, kterou by poskytlo hoření leteckého paliva nebo samotný pád budov.
Bylo spočítáno, že energie potřebná k srovnání budov se zemí v tomto rozsahu je přibližně desetkrát větší než kterou mohl vyvolat jejich volný pád.
Trosky byly po zřícení ihned odklízeny z místa „podezřelými vozidly“ na zprvu neznámé místo (později se ukázalo, že 11 dní po katastrofě město schválilo likvidaci této oceli a převoz do Indie a Číny), přestože se jednalo o důkazní materiál nejdůležitější katastrofy v moderních dějinách Ameriky, který měl pomoci vysvětlit okolnosti zřícení. Odpůrci oficiální verze si to vysvětlují jako záměrné zahlazování důkazů, neboť od pádu budov do likvidace toho, co z budov zbylo, neměli k troskám (i přes naléhání na autority města) přístup experti, kteří by dokázali lépe objasnit, co bylo příčinou zřícení budov.
Seismologická data (pořízená ve výzkumném centru 2 km od místa neštěstí) zaznamenala těsně před zřícením každé z budov postupně se stupňující otřesy. Charakter zaznamenané výchylky se pochopitelně shoduje se záznamem otřesů u budov strhávaných pomocí trhavin. Jedno z oficiálních prohlášení na to reaguje, prohlašuje, že u demolic výbuchy začínají vždy „odspodu“.

Schéma nárazů budovy WTC představovaly pro jeho vlastníka finanční zátěž – musel se v nich odstranit postřik žáruvzdorných azbestových vrstev (shodou okolností instalovaných jen do 68. patra. Azbest je od roku 1971 zakázán pro své karcinogenní účinky. I kdyby byla ochota řádně a standardně strhnout budovy WTC, azbestové vrstvy by musely být předtím odstraněny, což by byla časově, logisticky a především finančně velmi náročná operace.
Někteří odborníci poukazují na to, jak přesné byly zásahy letounů do středů obou mrakodrapů, které měly šířku od 63 do 70 metrů, přičemž rozpětí křídel letounů Boeing 767 činí 47,6 metru. Při zvážení rychlosti letounu a jeho poměrně malé ovladatelnosti by byly takové přesné nárazy mistrovskými kousky i pro ostřílené piloty, natož pro pilotní nováčky.

Komplex Světového obchodního centra (původně patřící rodině Rockefellerů) mění poprvé ve své historii majitele v dubnu 2001. Stává se jím Larry Silverstein. Ten 6 týdnů před útoky inovuje pojištění budov, mj. i proti zřícení v důsledku teroristického útoku, na 3,5 mld. dolarů.
Jedna z kanceláří budovy WTC 7 bylo oblastní sídlo CIA. V den útoků byl právě ve WTC 7 zřízen krizový štáb, v němž figuroval i tehdejší starosta Rudolph Giuliani.
V den útoků v 6.47 někdo v budově č. 7 přepnul hlásič požárů do TEST MODE (testovacího režimu), čímž znemožnil, aby se detekovaný požár objevil na monitoru v kontrolní místnosti budovy.
Budova č. 7 Světového Obchodního Centra se podle oficiální verze zhroutila, protože byla oslabena požáry, přestože ji žádné letadlo nezasáhlo, pouze ve 4 z jeho 47 (v některé literatuře uváděno 52) patrech se rozhořelo několik menších požárů. Není přitom jasné, jak a z čeho mohly požáry vzniknout, skutečnost, že by v této vzniklo ve stejný čas více požárů, se jeví jako velmi podezřelá, zvláště v souvislosti s vypnutím indikátoru požárů v budově brzy ráno týž den.
Podobně jako u WTC 1 a 2, budova č. 7 se zřítila rychlostí odpovídající volnému pádu ve vakuu. Tento jev odpovídá stavu, kdy se pomocí série prvotních výbuchů vytvoří uvnitř budovy podtlak, jehož funkce je, aby se budova zřítila do svého nitra a neohrozila pádem své okolí.
9,5 sekundy před první viditelnou známkou zřícení budovy se ozval zvuk podobný odpalování náloží.
Dva zpravodajové oznamují, že se WTC 7 řítí, ještě předtím, než ke zřícení skutečně došlo.
V červenci 2002 Larry Silverstein za WTC 7 udajně získává 478 milionů dolarů, v říjnu vyhrává soudní řízení s pojišťovnou, které účtuje dalších 3,6 mld. dolarů.
I tato budova byla obložena azbestovou izolací. Její likvidace by stála několikrát více než nová budova.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art, science and life."

- Albert Einstein
Uživatelský avatar
darren_specter

Školák
 
Příspěvky: 182
Registrován: 01 zář 2008, 02:32

Na ruce: 23.12

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod aumirek » 30 čer 2009, 09:54

jasné vše objasněno a dokázáno tak jako v bibli vysvětlit se dá vše .Ale objasni mi trošku jak donutily ty piloty aby si zahráli na kamikadze a zakamuflovali tu demolici.A jinak četl jsem spoust nebo spíše vím o spoustě článku ruzných kapacit objasnující cokoliv
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod Skepitk1 » 30 čer 2009, 14:03

To si odpalili americani aby byla valka v iraku a aby zabrali vsechny ropny uzemi protoze vedeli ze pride krize
SKEPTIK ČÍSLO 1
Skepitk1

Školák
 
Příspěvky: 58
Registrován: 31 kvě 2009, 15:11
Bydliště: Brno

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod aumirek » 30 čer 2009, 19:32

Skepitk1 píše:To si odpalili americani aby byla valka v iraku a aby zabrali vsechny ropny uzemi protoze vedeli ze pride krize

ano skeptiku velice jednoduché řešení ale neodpověděl jsi mi jak donutili ty piloty letadel aby jako kamidkaze naletěly do těch budov
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod lykantrop » 30 čer 2009, 19:46

Jednoduše....
1) zkontaktovali teroristy :))
2) někdo nechal uplatit svůj život za doživotní zabezpečení své rodiny
3) letadlo bylo nastaveno na autopilota a nedalo se to zrušit

Proč myslíš, že je tak těžké naleznout někoho, kdo je sebevrah? Někoho, komu nevadí, že zabije i pár dalších lidí.
lykantrop
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod aumirek » 30 čer 2009, 19:56

opravdu geniální řešení bohužel u něho asi rozum byl na dovolené.
1 to vše by muselo bejt 4 krát byli 4 letadla
2 uplatily teroristy takže v tomto případě kdo to vlastně provedl CIA nebo ti teroristé
3 al kaida se k tomu přihlásila samozřejmě to muže bejt lehko podvrh.Ale už nemyslíš vážně že za tu dobu by se al kajdě nepodařilo někde dát vyjádření že to není její práce.
4 jsou tu rusáci a ti pokud by bylo jen to nejmenší podezření že to maj na svědomí amíci tak by s ním přišly takovej trumf by si nenechali ujít
Ps jsem ochoten připustit jen jednu možnost že alkajda podplatila někoho nebo s té CIA někdo na vlastní pěst pro peníze nebo třebas chtěl tu válku vyprovokovat tak ve spolupráci s nima to provedl.Ale opravdu hodně divnej mozek muže uvěřit tomu že to byla oficiální i když utajená práce amiku
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod lykantrop » 30 čer 2009, 20:38

Tak proč se ptáš, když víš, jak to vlastně je?
lykantrop
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod aumirek » 30 čer 2009, 21:47

lykantrop píše:Tak proč se ptáš, když víš, jak to vlastně je?

nauč se číst že vím jak to bylo jsem NIKDE nepsal když píšu připouštím neznamená vím
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod darren_specter » 01 črc 2009, 04:10

"Ale opravdu hodně divnej mozek muže uvěřit tomu že to byla oficiální i když utajená práce amiku"

američané toho tají víc než by tvůj mozek dokázal strávit,tim tě nechci pochopitelně nijak urazit, ale je to prostě fakt, spousta lidí by se divila co všechno vlády tají a jak manipulují s médii a veřejností
The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art, science and life."

- Albert Einstein
Uživatelský avatar
darren_specter

Školák
 
Příspěvky: 182
Registrován: 01 zář 2008, 02:32

Na ruce: 23.12

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod aumirek » 01 črc 2009, 09:57

já tě také nechci urazit ale opravdu jen divnej mozek stále nemuže pochopit že nic takového netvrdím na rozdíl od tebe co všechno víš a znáš asi jako náš jeden nejmenovanej president já tvrdím že nevím jak to opravdu bylo a jen říkám připouštím že něco na tom muže bejt.A že jak amíci tak rusové a dokonce i naše vláda nám toho tají hodně vím moc dobře.Ale tvrdit že amíci nebyli na měsíci a že zborali dvojčate jen proto aby měli duvod válčit je trošku silné kafe.Ale když se chce najde se vždy mnoho nejasnosti a dukazu pro cokoliv.
Ps pokud mám stejnej názor jako ty zvýšíš mi karmu tvá věc pokud jsem si dovolil mít jinej okamžitě mi ji snížíš jako tedka.Tvá věc žíly mi to netrha ani se nesnížím k tomu zachovat se jako ty pane chytrej a neomylnej a že jsi omylnej a naletíš ukazuje i ta fotomontáž kosmonauta na tom kostele i tam jsem si dovolil nesouhlasit tak jsi jednal
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod darren_specter » 04 črc 2009, 02:02

aumirek píše:já tě také nechci urazit ale opravdu jen divnej mozek stále nemuže pochopit že nic takového netvrdím na rozdíl od tebe co všechno víš a znáš asi jako náš jeden nejmenovanej president já tvrdím že nevím jak to opravdu bylo a jen říkám připouštím že něco na tom muže bejt.A že jak amíci tak rusové a dokonce i naše vláda nám toho tají hodně vím moc dobře.Ale tvrdit že amíci nebyli na měsíci a že zborali dvojčate jen proto aby měli duvod válčit je trošku silné kafe.Ale když se chce najde se vždy mnoho nejasnosti a dukazu pro cokoliv.
Ps pokud mám stejnej názor jako ty zvýšíš mi karmu tvá věc pokud jsem si dovolil mít jinej okamžitě mi ji snížíš jako tedka.Tvá věc žíly mi to netrha ani se nesnížím k tomu zachovat se jako ty pane chytrej a neomylnej a že jsi omylnej a naletíš ukazuje i ta fotomontáž kosmonauta na tom kostele i tam jsem si dovolil nesouhlasit tak jsi jednal


Synku, nediv se že jsem ti snížil karmu (všechno víš, všechno znáš, jako náš nejmenovaný prezident..) je to od tebe velice, ale velice urážlivé 'k12' přezdívka "divný mozek" taky neni zrovna lichotivá !no1 btw synku, kdyby jsi nebyl tak mladý, reagoval bych poněkud ostřeji, v tomto případě od toho ustoupím,protože vím že se stářím přichází moudrost...:o))) ...připouštím.že jsi mě dostal....i přes to že ten kosmonaut neni fotomontáž jak tvrdíš,, je to pouze součást rekonstrukce katedrály, která byla provedena v roce 1992..dodatečně jsem to zjistil na wikipedii protože se mi to taky moc nezdálo....rád bych tě upozornil ,že bych ti v žádném případě nesnížil karmu pouze z toho důvodu, že máš rozdílný názor než já, každý má právo se vyjádřit pochopitelně.. dále se mi nelíbí tvoje další urážlivá reakce "pane chytrej a neomylnej", bohužel jsem nucen ti opět snížit karmu dokud se nenaučíš slušnému chování...ehm 'ss13' mimojiné, "tvrdit že amíci nebyli na měsíci a že zborali dvojčate jen proto aby měli duvod válčit " neni vůbec silné kafe, amíci od druhé světové války (počínaje atomovou bombou) provedli mnohem horší věci, než by v porovnání s tím byla demolice dvojčat 11.září. To ,že nebyli na měsíci netvrdím, v dnešní době máme několik důkazů že tam skutečně byli a já jsem tento názor vždycky zastával. To že loď apollo nikdy nemohla projít radiačními pásy Země, nebo argumentace že nejdou vidět hvězdy, to vše bylo dávno zdůvodněno a vyvráceno.nazdar
The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art, science and life."

- Albert Einstein
Uživatelský avatar
darren_specter

Školák
 
Příspěvky: 182
Registrován: 01 zář 2008, 02:32

Na ruce: 23.12

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod aumirek » 04 črc 2009, 07:43

No vidíš jak jsi neomylnej pokud umíš číst tak jsem duchodce mám tam udanej věk.Jinak že jsem tvrdil že to je fotomontáž tak jen proto že mne ani ve snu nenapadlo že tam při rekonstrukci dá někdo takovou hovadinu zároven mne ani nenapadlo že ten co se zajímá o tohle tomu naletí.Duvody proč to je nesmyslné jsem psal výše.Takže pokud jsi naletěl to opravdu o něčem svedčí.A pokud tě uráží citace o nejmenovaném všeználku a presidentovi tak ti prozradím jedno malé tajemství.On opravdu je k smích nejen lidu u nás ale už i v zahraničí.Ač je známej sběratel doktorátu tak jedinej opravdovej má z ekonomie.No a pokud nezná pojem špinavé peníze tak nevím.Také dle jeho vlastního tvrzení jsme měli dohnad západ asi před 10 lety.Ale on zná opravdu vše a ze všech oboru a ač má jen ten čestnej doktorát tak má svou pravdu navzdory tomu že vědci celého světa tvrdí něco jiného a chybu zásadně neuzná přesně jako ty.Takže i ten divnej mozek sedí.A píši ti to ož po TŘETÍ používám slova možná ,muže to tak bejt,co když a pod takže já to netvrdím a nevydávám za ověřená fakta jako ty a pokud tě tvá karma přesvedčuje jak jsi neomylnej nezapomen na to že nadpoloviční většina pochází od jednoho člověka.Takže pokoru co mi doporučuješ začni u sebe.
PS já opravdu na rozdíl od tebe netvrdím u 11 září jak to bylo jen říkám možná ,připouštím ,co když a pod.Jen ty píšeš jako by to bylo dokázané a pravda že si to zbourali sami amíci.A nejraději bys je postavil rovnou před soud.A zase použiji přirovnáni asi jako sověti co povraždili 40 tisíc zajatejch poláku a přesto v norimberku za to žalovali německo

Nikdo neni neomylný....možná je to hovadina dávat kosmonauta na historickou katedrálu, ale autor tvrdil že tím chtěl vzdát poctu 21.století, tak mu to neberme:o)) pokud myslíš že jsem na to naletěl,tak máš pravdu, ale rozhodně to nesvědčí o tom že jsem idiot jak naznačuješ,v posledním čísle časopisu Enigma (nebo Epocha -teď nevím) o tom i psali krátký článek (kde to samozřejmě považovali za záhadu a nenapsali že to byla součást rekonstrukce, což na 100% museli vědět) Osobně jsem věřil spíše tomu, že to tam bylo dodatečně přiděláno až ve 20. století..když ale můžou být astronauti zobrazeni na dávných rytbách a kresbách, nebo dokonce hrobkách (Pacal z palenque) proč by nemohl být na katedrále že ano:oDD HMM,prezident není ve světě moc oblíbený, to je pravda, obzvlášť kvůli jeho proti-evropským postojům, což mu rozhodně neberu,protože má pravdu.. proč bychom si měli nechat diktovat z Bruselu co máme a nemáme v naší republice dělat, proč bychom měli tolerovat pozitivní diskriminaci,kterou jsem nuceni pod tlakem EU aplikovat údajně kvůli tomu že jsem velcí rasisti.?? Už mě to unavuje, cikánský asociál dostane vše zadarmo, bílý asociál se může jít rovnou oběsit.Pravidelně cikánům vozíme el.spotřebiče (převážně pračky) které jim platí městský úřad,dostávají je zadarmo z našich daní a to se mi nelíbí.Nechci žít pod diktátem EU,oni ví *CENSORED* co se tady děje, prezident má i pravdu ohledně oteplování, podle mě jde také o cyklický jev který se neustále opakuje během vývoje naší planety (jednou je doba ledová, jednou mírné klima, jednou oteplování) přičemž člověk na to svými splodinami vliv sice má, ale pouze minimální..planeta je v podstatě jako živý organismus, dokáže se sama regenerovat, toť mé názory
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod inf.3rn0 » 06 črc 2009, 14:52

http://video.google.com/videoplay?docid ... 1553891683 tohle video je k tomuto tématu,je sice poněkud delší..ale nadchlo mě dost;-)..a je to tam docela pěkně vysvětlené.na začátku to vypadá jako že nic moc,ale ono se to rozjede;-)..doporučuji !no1
inf.3rn0

Školák
 
Příspěvky: 26
Registrován: 01 úno 2008, 19:05

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod aumirek » 06 črc 2009, 15:30

Je to sice pěkné ale jistě na to bude hodně názoru jestli pravdivé nebo ne.Přesto to nemužeš vydávat za oficiální dokument a holej fakt.Osobně amíky moc nemusím nedělám si iluze .Ale přesto natočit se dá opravdu vše.Viděl jsem mnoho filmovejch dokumentu jak třebas po válce nam bratrské rusko ač samo hladovělo poslalo stovky vagonu s obilím.Bohužel strýc poněvadž teda náhodou bojoval v anglii mi říkal jak pytloval americké obilí do ruskejch pytlu.Nevím amíci nás osvobodili jen jednou a to i přes výslovnej zákaz teda jen jedno město.Přesto v tomto městě byli pomníky s jmény rudoarmějcu co tam padli.A byli takoví bratři že nás osvobodili ještě jednou v 68.A i tam bylo mnoho dokumentu a filmu jak amíci stáli v německu připraveni sem vtrhnout a zabrat nás.Nebejt bratrské pomoci rusu co sem přišly a davy lidí vítali jejich tanky tohle si pamatuji na vlastní oči.Takže při hodnocení takovejch užasnejch dokumentu jsem již opatrnej.A řeknu to asi takhle dříve jsme lezli do řiti rusum ted amikum.Ale přesto je dobré si zapamatovat tu dobu případně si o ní něco zjistit a pokud by nebylo vyhnutí tak opravdu raději budu žít v té americké řiti.Všichni jen na ně nadáváte že myslej jen na své blaho jak tu někdo dal příklad banánovej republik.Ano měli se s teěchto republik dobře ale podívej se na to i jinak.V těchto republikách byl hlad bída a neustálé války.A takové ty rádoby humanistické akce posílat jim peníze a jídlo no nevím jestli je to řešení nakonec to je i problém u nás s jistou skupinou občanu.Mnohem lepší a učinější je naučit je pracovat a přestat loupit a válčit.Takže třebas pěstovat ty banány a pomužeš jim tím mnohem více než tam lejt peníze a pravda vyděláš na tom i ty.
Ps a nevít teda jestli to tloukly do hlavy i tobě ale vzpmen si ják nás učily že po mnichovské zradě nás západ dal němcum na pospas jen bratrské rusko nám chtělo pomoct a jeho vojsko stálo na česko ruské hranici připraveno.Bohužel naše vláda je o to nepožádala.Je v tom ale zase háček jak mohli na té hranici stát když s námi žádnou neměli tu nám ukradli až po válce za to že nás osvobodili a že to byl sakra velkej kus republiky.Na jejich obranu nutno říct že se k nám neměli tehdá jak dostatJedině přes Polsko ale to nešlo to napadli dřívé jako Hitler a byli s Polskem ve válečném stavu.a povraždili tam asi 40 tisíc jejich dustojníku.Pak jedině přes Madarsko ale to také nešlo to bylo v tu dobu spojencem Hitlera

A ještě jedna věc mne napadla a kdo mi to vysvětlí.Proč ti lidé na tom videu se omlouvaj občanum a nevystoupí veřejně nebo nějak jinak a neřeknou to oficiálně a veřejně.Proč to koluje jen pokoutně po internetu a tedy v podstatě anonymě a neoficiálně.
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod Srb » 15 črc 2009, 14:28

Dobře Loose Change nemůžu vydat za oficiální dokument, ale ostatní dokumenty o "oficiální" verzi 11/9 muzu vydat? Proc, protoze to rika Lucka Borhyova na Nove, takze je to pravda? To je ono, nadnarodni spolecnosti vlastni velkou cast medii po celem svete a ty nam tedy prinasi informace vetsinou zkreslene, viz prave 11/9. WTC bylo postaveno tak, aby odolalo narazim i vicero letadel. Narazilo jedno a ani ne po hodine se budova zritila, trosku divne ne? Uz nemluve otom, ze to bylo v historii poprve, kdy se kvuli pozaru zritil cely mrakodrap. Ikdyz...pozaru. Rika se, ze tam byly obrovske teploty, byl tam obrovsky zar, ale jak mi vysvetlis, ze primo v miste narazu pak v prubehu toho velkeho pozaru stala zena? Jak se tam dostala, ze by byla ohnivzdorna? Jak mi vysvetlis, ze WTC 7 se zritila do sebe, kdyz tam v podstate zadny pozar nebyl a do doby, nez spadla o ni nebyly zadne informace, ze by tam byl nejakej problem? Dokument Loose Change je rekl bych v nekterych vecech prehnany, ale na konci teto zpravy dam jiny dokument, velmi zajimavy a ukazujici nektere zajimave veci. Ono uz jenom to, ze ti takovy mrakodrap, jako WTC spadne rychlosti volneho padu a bez jakehokoliv odporu je vic nez zajimavy. Mamka tomu taky nechtela verit, protoze nikdy nevidela nic jineho, nez to, co nam predklada nova, prima, ceska televize a vubec vsechny televize, proste onu "oficialni" verzi o zarytych islamistickych fanaticich, kteri unesli jentak 4letadla a narazili do WTC a Pentagonu. A USA neudelali nic, stihacky nikde, pritom v oblasti Washingtonu i New Yorku jsou specialni letiste prave pro ochranu techto mest. Ale presto se tam dostali hned tri letadla, opravdu zajimave. Co je znacne smesne, tak jsou nalezeny pasy teroristu. Mi chces rict, ze proste letadlo narazilo, vybuchlo a pri tom vybuchu vyletel jednomu z nich pas z kapsy? Ale kdyz tam byl takovej zar, tak jaktoze neshorel? A jakto, ze minimalne sedm z tech onech teroristu se ukazalo, jako absolutni podvrh, protoze se ukazalo, ze jsou zivi a zdradi a hlavne to vubec nejsou teroristi, ale obycejni civilisti. A tech lzi a kecu je kolem 11/9 tolik, ze je mi z toho na zvraceni. Kazdy logicky uvazujici clovek musi videt, ze ne vse kolem 11/9 bylo tak, jak nam to je predkladano.

tady predkladam dokument, dle meho velmi pekne zpracovan a asi nejlepsi, co jsem k 11.zari videl.
Srb

Školák
 
Příspěvky: 22
Registrován: 11 čer 2009, 20:43

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Řízená demolice 11. září 2001

Příspěvekod magor.09 » 12 úno 2011, 16:34

rizena demolice?proberte se lidi.To si vazne myslite ze americka vlada zabila 2700 obcanu sve zeme jenom proto aby byla valka v afghanistanu kde mimochodem zadna ropa neni.Nebo snad proto,si Bush lecil komplexy?!(ha,ha,ha)
A co brezen 1993?To se taky pokousela americka vlada pokousela znicit veze?
A k Bushovi.Nevim proc ho furt kritizujete za invazi do afghanistanu a iraku.Co byste vy delali na jeho miste?Mavnuly byste nad tim jen tak rukou?
A nebo co kdyby byl prezidentem tehdy kandidujici Al gore?Taky by byl zrejme pokladan za idiota.
magor.09

Školák
 
Příspěvky: 6
Registrován: 10 úno 2011, 16:06

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Další

Zpět na Záhady a nevysvětlitelné jevy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


cron

Zásady ochrany osobních údajů