Čo je to Exorcizmus?

Vymítání

Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod smolicek04 » 17 bře 2008, 16:29

exorcista : gréc > lat./cirk. zaklínač zlých duchov
exorcizmus : gréc > lat./cirk. vyháňanie zlého ducha, diabla; zaklínanie zlých duchov
(Velký Slovník Cudzích Slov, SAMO, tretie, revidované a doplnené vydanie)

Katechizmus Katolíckej cirkvi :
1673 Keď Cirkev verejne s autoritou žiada v mene Ježiša Krista, aby niektorá osoba alebo nejaký predmet boli chránené proti vplyvu zlého ducha a vymanené z jeho moci, hovorí sa o exorcizme. Ježiš ho vykonával a od neho má Cirkev moc a poslanie vyháňať diablov. V jednoduchej forme sa exorcizmus vykonáva pri slávení krstu. Slávnostný, tzv. "veľký exorcizmus" môže vykonávať len kňaz, a to s dovolením biskupa. Treba pri tom postupovať rozvážne a prísne zachovávať predpisy stanovené Cirkvou. Cieľom exorcizmu je vyhnať zlých duchov alebo oslobodiť od diabolského vplyvu, a to duchovnou autoritou, ktorú Ježiš zveril svojej Cirkvi. Veľmi odlišný je prípad chorôb, najmä psychických, ktorých liečenie patrí do oblasti lekárskej vedy. Preto skôr než by sa vykonal exorcizmus, je dôležité presvedčiť sa, že ide o prítomnosť zlého ducha ,a nie o dajakú chorobu.

1237 Keďže krst znamená oslobodenie od hriechu a od jeho podnecovateľa diabla, nad kandidátom sa vyslovuje exorcizmus (alebo viacero exorcizmov) Celebrant ho pomaže olejom katechumenov alebo vloží na neho ruku a on sa výslovne zrieka satana. Takto pripravený môže vyznať vieru Cirkvi, ktorej bude krstom "zverený".

Moc,ktorú Kristus udelil Cirkvi, aby vyháňala satana

Ježiš dal túto moc najprv dvanástim, potom 72 učeníkom, nakoniec ju rozšíril na všetkých veriacich slovami: Toto sú znamenia ktoré budú sprevádzať tých, čo uverili: v mojom mene budú vyháňať diabla (Mk 16, 17). Dnes však môže exorcizmus vykonávať iba kňaz oprávnený vlastným biskupom a s povolením miestneho biskupa. Avšak oslobodzujúce modlitby môže odriekať za seba a za iných každý veriaci, bez oprávnenia biskupa, ktorý nanajvýš môže zakázať verejnú formu alebo miesto, kde sa tieto modlitby konajú. Účelom týchto modlitieb je samotný exorcizmus, t.j. vyhnanie satana. Zatiaľ CO exorcizmus je oficiálna a verejná modlitba konaná v mene Cirkvi - a preto je účinnejšia - oslobodzujúca modlitba zostáva súkromnou modlitbou, ktorá v niektorých prípadoch môže priniesť významné výsledky. Za čias sv. Kataríny sa stávalo, že jej prinášali najťažšie prípady posadnutia. Katarína, hoci nebola kňazom, ale bola svätého života, dokázala ich oslobodiť. Rovnako aj sv. František, sv. Leopold Mandic a mnohí iní svätí, i keď neboli exorcistami, oslobodili mnohých diablom posadnutých. V hlavných líniách, moc vyháňať zlých duchov záleží od viery a od modlitby.

Exorcizmus v dnešnej Cirkvi:
Mnohokrát sme ho počuli povedať: „Hlavnou úlohou diabla je presvedčiť ľudí, že neexistuje!“ Páter Gabriele AMORTH, najznámejší exorcista, je zakladateľom a čestným predsedom Medzinárodného združenia exorcistov.
S dlhou skúsenosťou v boji proti Zlému a nežnou a zanietenou láskou k Panne Márii hovorí:
„Jej som sa zveril, ked som dostal svoje poslanie, prosiac ju, aby ma skryla pod svoj plášt, kde som si bol istý, že nájdem pevnú ochranu. Odvtedy som dostal mnoho vyhrážok zo strany diabla, avšak nikdy som neutrpel žiadne ublíženie.“

„Duch Svätý spravuje Cirkev, - potvrdzuje P. Amorth - brány pekelné ju nepremôžu.
Je však pravdou, že aj Cirkev si musí uvedomit, že peklo je skutočnosť, ktorá ohrozuje život veriacich,
a teda musí urobiť správne opatrenia, aby chránila svoje deti.“ Źial nie vždy je to tak.
Je len veľmi málo úradne menovaných exorcistov,
čo znamená, že klérus a biskupi neveria v diabla a neveria ani v moc, ktorú Ježiš dal na jeho vyhnanie.

„Už tri storočia latinská Cirkev, na rozdiel od ortodoxnej cirkvi a iných protestantských vyznaní, takmer úplne zanechala exorcistické poslanie.
Máme celé biskupstvá, ktoré sú proti exorcismu, tak, ako aj celé národy, kde exorcizmus neexistuje, napr. Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko.
Je to velmi závažný nedostatok!
Keď sa kňaz stane biskupom, stretne sa s článkom Kódexu kanonického práva, ktorý mu dáva úplnú autoritu menovať exorcistov. Minimum ktoré možno požadovať od každého biskupa je, aby aspoň raz asistoval pri exorcizme vzhľadom na to, že má prijať také dôležité rozhodnutie. Žial, takmer nikdy sa to nestáva.“ Taká je bolestná, ale realistická pripomienka P. Amortha.
Konštatovanie takej nevery medzi biskupmi sa dostalo aj do uší Jána Pavla II., ktorý poznamenal:
„Kto neverí v diabla, neverí v evanjelium!“

Tento druh nevedomosti vo vnútri Cirkvi oslabuje účinok boja proti Zlému a otupuje zbrane, ktoré Cirkev už celé storočia má. To je prípad nového vydania Rituálu exorcizmu nedávno prezentovaného Konferenciou biskupov Talianska. P. Amorth vysvetluje:
Druhý vatikánsky koncil žiadal revíziu niektorých častí starého Rituálu. Bola potrebná iba korekcia, nie však jeho prepracovanie!

V starom Rituáli boli modlitby, ktoré majú skúsenosť dvanástich storočí.
Všetci exorcisti sme na skúšku, na prechodnú dobu, použili modlitby z nového Rituálu.
Zistili sme, že sú úplne neúčinné.“

Požiadali sme P. Amortha, aby nám vysvetlil na niekolkých príkladoch nedostatky nového Rituálu:
„V bode 15 sa hovorí o prekliatí a o tom, ako sa pri nom treba správať.
Prekliatie je zlo zapríčinené inou osobou pomocou diabla.
Môže byt spôsobené viacerými spôsobmi ako sú: porobenie, pobosorovanie, zarieknutie, vúdu, macumba.
Rímsky rituál vysvetloval, ako mu treba čeliť.
Nový rituál však tvrdí, že v týchto prípadoch je úplný zákaz konať exorcizmus, čo považujem za absurdné!
„Prekliatie“ je dlhodobou a najčastejšou príčinou posadnutia a zla spôsobeného diablom najmenej v 90 percentách.

Ako teda povedat exorcistom, aby nevykonávali túto činnost! V bode 16 sa tvrdí, že exorcizmus sa nemá robiť, ak nie je istota, že diabol je prítomný. Avšak istotu že démon je prítomný máme až vtedy, ked robíme exorcizmus.
Horeuvedené žial nasvedčuje neskúsenosti a riskuje, že spôsobí škodu alebo nevyrieši škody spôsobené satanom.
Je normálne, že sa v tomto bode spytujeme komisie, ktorá pracovala na novom Rituáli, či v nej boli prítomní experti, v tomto prípade exorcisti.
Všetko nasvedčuje tomu, že nie.
V tomto prípade sa samotná Cirkev postarala o priaznivý dopad situácie tým, že rozhodla nepoužiť nový Rituál a dala súhlas exorcistom, aby požiadali biskupa, aby mohli používať starý.
To je spôsob, ako vyjsť v ústrety tým, čo sa snažia očistiť naše duše od jedovatého znečistenia.

„Všetko by sa malo požehnávat a ochranovať - dodáva P. Amorth - domy, školy, komunikacné prostriedky... Dnes však ochrana pred diablom už prakticky neexistuje. Neexistujú už ani modlitby proti nemu.
Sám Ježiš nás však v Otčenáši naučil modlitbu oslobodenia: Zbav nás od Zlého, čiže zbav nás satana.
Do taliančiny bola preložená chybným spôsobom a teraz sa modlí: „zbav nás zlého.“
Hovorí sa tu o všeobecnom zle, ktorého pôvod v podstate nepoznáme. Zlo, proti ktorému nás náš Pán, Ježiš Kristus, učil bojovať, je konkrétna osoba - je to satan“
Obrázek
Uživatelský avatar
smolicek04

Školák
 
Příspěvky: 35
Registrován: 31 říj 2007, 09:14

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Příspěvekod jesterM60 » 19 bře 2008, 12:32

ty jseš katolík co?
Obrázek Magia scientia est et scientia potestia est!!
Uživatelský avatar
jesterM60

Čaroděj
 
Příspěvky: 448
Registrován: 17 zář 2007, 19:34
Bydliště: Praha

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Příspěvekod smolicek04 » 19 bře 2008, 15:03

JJ Som
Obrázek
Uživatelský avatar
smolicek04

Školák
 
Příspěvky: 35
Registrován: 31 říj 2007, 09:14

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Příspěvekod jesterM60 » 20 bře 2008, 11:15

hm
Obrázek Magia scientia est et scientia potestia est!!
Uživatelský avatar
jesterM60

Čaroděj
 
Příspěvky: 448
Registrován: 17 zář 2007, 19:34
Bydliště: Praha

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Víra vs. magie

Příspěvekod Christian » 25 črc 2008, 23:23

Magie je ta špatná, ďáblova síla. Bůh dal křesťanům sílu ničit účinky magie - démony, prokletí... Bůh nám dal možnst volby. Magie usadňuje cestu života. Je to jako když máte na test tahák... až na to, že Bůh vidí vše. Dal nám možnost vybrat si těžkou, často obtížnou, ale správnou cestu, na jejímž konci je ráj, ale i druhou možnost, lehkou, většinou příjemnou, ale špatnou cestu, na jejímž konci chrastí ďábel řetězy a připravuje si své nářadí na mučení. Pokud například použije člověk magie, aby se s někým sblížil, tak si dlouhou a obtížnou cestu zkrátil. Což mu ovšem dává nad jinnými lidmi výhodu. Nebo pokud použije člověk magii k vlastnímu uzdravení tak si tím skrátí cestu. Já například trpím revmatickou artritidou. Kdybych použil nějaké ty formulky a rituály, jsem z toho dávno venku... ale udělalo to ze mě mnohem silnější osobu, než jsem kdy byl. Začal jsem filozofovat a uvažovat ale ta nemoc trvá pěkně dlouho... takže buď mě chce Bůh zavést ještě blíž poznání nebo na mne někdo uvalil kletbu. Já věřím spíše v to první. Poznal jsem spoustu skvělých lidí ktré bych nikdy nepoznal. Z jejich životních příběhů jsem se dost poučil. A dnes bych tu nejspíš nepsal, kdybych tenkrát neonemocněl.
__________________________________________________________________________________
Nesnáším magii.
Christian

Školák
 
Příspěvky: 13
Registrován: 25 črc 2008, 22:42

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod jesterM60 » 05 srp 2008, 22:57

Víš,magie jest svým způsobem i nástroj.Stejně jako oheň.Pomáhá člověku,ale někdy i ničí.Vím,že exorcismus pramení hlavně od církve,ale tehdy byl míněn jako vypuzení pohanství,když církev rostla.Všechny pohany nazývala kacířema a jejich démony musela vypudit.Tak vznikl křesťanský exorcismus.Mohu také poukázat na středověkou inkvizici,či pálení čarodějnic.Exorcismus je vymýtání-to jest pravdou.Ale lze aplikovat i proti sefirotickému extrému,nejen kliffotickému.Je mnoho exorcismů a technik.Jinak prosím uživatele zde přítomné,aby brali na vědomí téma tohoto fóra.Mám na mysli,že smolicek04 spíše netolerantně propaguje své přesvědčení o kterém já pochybuji,ale nehodlám se o něm zde bavit.
Obrázek Magia scientia est et scientia potestia est!!
Uživatelský avatar
jesterM60

Čaroděj
 
Příspěvky: 448
Registrován: 17 zář 2007, 19:34
Bydliště: Praha

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod aleisterCrowley » 12 kvě 2009, 22:54

Exorcismus není nic čistě křesťanského. To co je zde popisováno je katolický exorcismus, ale každé náboženství má nějakou formu vymýtání zlých duchů. Exorcismus znali i pohané, běžně se používá slovo "exorcise", vymýtat, při očišťování obřadního místa třeba v magii Golden Dawnu.
aleisterCrowley
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod izzi » 22 bře 2010, 17:21

Ja na exorcismus verim. U nas v Presove mame jedneho knaza, vola sa Jozef Mareta. Je to zaroven exorcista. Bol som na par jeho prednaskach, hovoril o udalostiach spojenych s exorcismom, v oblasti sa vyzna, dokonca pred nasimi ocami dokazal par "neuveritelnych" veci, pri ktorych nam naskocila husia koza. Hovoril, ze na Slovensku je rocne az 200 pripadov exorcismu, samozrejme nie vsetky podobne filmom, ktore pozname. Precitajte si rozhovor s nim.
Kód: Vybrat vše
http://exorcizmus.ic.cz/EX/EXORCISTA%20%20JOZEF%20MARETTA.htm


Kód: Vybrat vše
http://www.kcpresov.estranky.sk/clanky/knazi/marj
Naposledy upravil panter dne 22 bře 2010, 23:06, celkově upraveno 1
Důvod: link do code
izzi

Školák
 
Příspěvky: 1
Registrován: 15 dub 2008, 15:58

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod aumirek » 22 bře 2010, 17:55

No poslední doloženej Exorcismus teda alespon ten o kterém vím já se udál v polsku z jeptišky vyháněli dábla ukřižovánim tak uspěšně až umřela papež to následně schválil co si o tom myslím já sem raději nepíši
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod Akyana » 22 bře 2010, 20:22

aumirek píše:No poslední doloženej Exorcismus teda alespon ten o kterém vím já se udál v polsku z jeptišky vyháněli dábla ukřižovánim tak uspěšně až umřela papež to následně schválil co si o tom myslím já sem raději nepíši


Exorcismus je relativně běžná věc ale občas pokud je vymítač příliš fanatický může dopadnout špatně.
http://www.branadoticha.net
Uživatelský avatar
Akyana

Mysterian
 
Příspěvky: 1858
Registrován: 20 zář 2008, 19:25
Bydliště: Stín jogína

Na ruce: 517.64

 Poděkoval za: 8 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 25 příspěvky

Karma: 1
Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod aumirek » 22 bře 2010, 22:22

Akyana píše:
aumirek píše:No poslední doloženej Exorcismus teda alespon ten o kterém vím já se udál v polsku z jeptišky vyháněli dábla ukřižovánim tak uspěšně až umřela papež to následně schválil co si o tom myslím já sem raději nepíši


Exorcismus je relativně běžná věc ale občas pokud je vymítač příliš fanatický může dopadnout špatně.

no pokud vraždě říkáš že to dopadlo špatně tak ano a nic jiného to také nebylo naštěstí byl kněz souzen a odsouzen bohužel stanovisko papeže bylo že to je v jejich kompetenci
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod panter » 22 bře 2010, 23:16

aumirek píše:No poslední doloženej Exorcismus teda alespon ten o kterém vím já se udál v polsku z jeptišky vyháněli dábla ukřižovánim tak uspěšně až umřela papež to následně schválil co si o tom myslím já sem raději nepíši

Aumirek, to s tým Poľskom si už písal viackrát. Skús prísť s niečím novým, inak to budem považovať za spam.

izzi píše:Ja na exorcismus verim. U nas v Presove mame jedneho knaza, vola sa Jozef Mareta. Je to zaroven exorcista. Bol som na par jeho prednaskach, hovoril o udalostiach spojenych s exorcismom, v oblasti sa vyzna, dokonca pred nasimi ocami dokazal par "neuveritelnych" veci, pri ktorych nam naskocila husia koza. Hovoril, ze na Slovensku je rocne az 200 pripadov exorcismu, samozrejme nie vsetky podobne filmom, ktore pozname. Precitajte si rozhovor s nim.

Exorcizmus beriem skôr ako formu pozitivnej sugescie. Niekedy nemusí ísť o skutočné posadnutie, ale iba o nejakú psychickú poruchu. Ak pacient uverí, že z neho vyšiel démon, a uzdraví sa, potom liečba splnila svoj účel.
Nikdo jiný za vás neodtančí váš tanec.
Nikdo jiný neodzpívá vaši píseň.
Nikdo jiný nenapíše váš příběh.
Uživatelský avatar
panter

Čaroděj
 
Příspěvky: 697
Registrován: 03 led 2009, 22:24
Bydliště: Stredočeský kraj

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 2 příspěvky

Karma: 0
Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod aumirek » 23 bře 2010, 10:42

panter ano ano nepíši to poprvé ale pravda bolí .A zločiny fašistu,komoušu a církve by se měly připomínat lidé zapomínaj a mozek se dá vygumovat ono nedávno se ptali studentu kdo to byl jan hus polovina ho neznala a někteří měli za to že to byl zpěvák a i v současnosti ty zločiny církve pokračují když se přišlo na organizovanou pedofilii v církvi papež to sice odsoudil ale jako trest řekl že stačí přemístit pedofily na jinou školu
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod medved » 23 bře 2010, 11:00

aumirek píše: a i v současnosti ty zločiny církve pokračují když se přišlo na organizovanou pedofilii v církvi papež to sice odsoudil ale jako trest řekl že stačí přemístit pedofily na jinou školu


Chlapče uvědom si,že to není zločin církve ale zločin lidí proti církvi a jejímu řádu
Uživatelský avatar
medved

Školák
 
Příspěvky: 104
Registrován: 01 úno 2010, 15:01
Bydliště: velim

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod aumirek » 23 bře 2010, 12:14

medved píše:
aumirek píše: a i v současnosti ty zločiny církve pokračují když se přišlo na organizovanou pedofilii v církvi papež to sice odsoudil ale jako trest řekl že stačí přemístit pedofily na jinou školu


Chlapče uvědom si,že to není zločin církve ale zločin lidí proti církvi a jejímu řádu


chápáni dle potřeb věřícího ty si uvědom že spáchá li někdo zločin a jeho nadřízenej ho kryje místo toho aby ho ze svých řad vyloučil je stejnej zločinec jako ten co to provedl.Ono ta církev pokud se tohoto dopustí jinej než jejich vysokej hodnostář by neváhala ho upálit což mnohokrát dokázala
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Čo je to Exorcizmus?

Příspěvekod medved » 23 bře 2010, 21:30

aumirek píše:
medved píše:
aumirek píše: a i v současnosti ty zločiny církve pokračují když se přišlo na organizovanou pedofilii v církvi papež to sice odsoudil ale jako trest řekl že stačí přemístit pedofily na jinou školu


Chlapče uvědom si,že to není zločin církve ale zločin lidí proti církvi a jejímu řádu


chápáni dle potřeb věřícího ty si uvědom že spáchá li někdo zločin a jeho nadřízenej ho kryje místo toho aby ho ze svých řad vyloučil je stejnej zločinec jako ten co to provedl.Ono ta církev pokud se tohoto dopustí jinej než jejich vysokej hodnostář by neváhala ho upálit což mnohokrát dokázala


Vysvětli mi prosím to chápání dle potřeb věřícího.Zajisté to bude perla
Ty děláš jak kdybych ten zločin snad schvaloval a navíc zase meleš z cesty.Nešlo mi o to řešit hloubku nemorálnosti toho zločinu ale o to,komu nebo spíš čemu ten zločin připisuješ.Špiníš jméno celé církve pro poklesek několika jedinců
Uživatelský avatar
medved

Školák
 
Příspěvky: 104
Registrován: 01 úno 2010, 15:01
Bydliště: velim

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Další

Zpět na Exorcismy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


cron

Zásady ochrany osobních údajů