Příklad...

Za její pomocí možné řešit všechny případy, kdy příčinou potíží je nějaké trauma prožité v minulosti.

Příklad...

Příspěvekod barunkabarborka » 02 pro 2007, 21:53

Představme si moderní, velkou, plně automatizovanou továrnu na výrobu automobilu, kde jsou všechny úkony spojené s výrobou aut řízeny počítačem. Na její ovládání stačí jeden člověk. Ten na terminálu počítače zvolí typ auta, který má být právě vyráběn. V případě zakázkové výroby zvolí i to, kolik kusů má mít jakou barvu, vnitřní výbavu, typ motoru apod. Program počítače pak už sám zařídí, aby byl ze skladu odebírán potřebný materiál. Zařídí, aby byla hotová auta stříkána požadovanou barvou atd. Počítač tu ovládá vše: od výdeje materiálu přes jeho zpracování a expedici hotových výrobků z továrny. Sebemenší šroubek, který je v automobilu namontován, má své místo i v programu počítače, kde je určeno jak, kdy a kam má být našroubován.
Počítač tak prorůstá celou továrnou. Součástí jeho programu jsou podprogramy, jimiž jsou řízeny jednotlivé obráběcí nebo tvářecí stroje - všechno, kde se nějakým způsobem manipuluje s informacemi, potřebnými pro výrobu aut. Všechny takové informace jsou dílčím prvkem programu výroby aut.
Všechny jsou proto součástí programového vybavení počítače a stejnou důležitost pro výrobu muže mít informace o velikosti zásob materiálu, jako informace o teplotě ovzduší venku mimo továrnu, protože ta je zase důležitá pro to, jak má být nastaveno chlazení obráběcích strojů, aby mohly dobře pracovat.
Ústřední počítač, který továrnu řídí, má tedy mnoho informací týkajících se výroby a používá mnoho podprogramů, jimiž se řídí určité menší úseky továrny. Tak např. může existovat podprogram pro ovládání obráběcích strojů v jedné tovární hale a ten zase může mít řadu podprogramů pro ovládání jednotlivých obráběcích strojů. Pro dobry chod takové továrny je nepřetržitý tok informací o všem, co se v továrně děje, nesmírně důležitý.
Jestliže člověk, který chod továrny řídí, dostane informaci, že dochází zásoba šroubků pro upevnění zpětného zrcátka, musí udělat nějaké opatření, aby byla zásoba doplněna. Jestliže dostane informaci, že se u jednoho soustruhu zlomil obráběcí nůž a soustruh byl tedy odstaven (což znamená pokles produkce), musí být k soustruhu s poškozeným nožem poslán opravář, který nůž vymění. Jestliže dostává od svého nadřízeného informaci, že místo modrých aut je třeba vyrobit určitý počet červených, musí to zařídit.


V každém případě má na řídicím stanovišti neustále mnoho informací, vyžadujících jeho pozornost a nějaké jednání. Ne všechny tyto informace ale mají stejnou důležitost. Informace o tom, že zásoba šroubků vydrží už jen na sto vozů, muže být důležitá. Důležitější ale možná bude informace o vyřazeném soustruhu, protože to znamená okamžitý pokles výroby a tedy výkonnosti celé továrny. Ještě důležitější bude informace o tom, že v budově továrny vypukl Požár. V takovém případě se jedná o přímé ohrožení další existence celého podniku a počet šroubků, které jsou v zásobě, nebo přání zákazníků ohledně barev aut v tu chvíli budou zřejmě nepodstatné a řídicí pracovník takové informace klidně nechá bez povšimnutí. Jeho hlavní starostí bude okamžité uhašení požáru.
Vzhledem k různé důležitosti informací, které řídicí pracovník dostává, budou jistě učiněna předběžně i taková opatření, aby informace, které jsou pro chod továrny důležitější, byly řídicímu pracovníkovi předkládány tak, aby si jich všiml spíše, než těch méně důležitých. Může to být zařízeno např. tak, že informace o zásobách, které je třeba doplnit, mohou mít výstup na tiskárnu, odkud si je příslušný pracovník bude pravidelně odebírat a předá je dál k vyřízení. Výrazněji budou na obrazovce terminálu znázorněna hlášení o poruchách ve výrobě (viz zlomený nůž na soustruhu), protože tam je už třeba poměrně rychlého zásahu, jestliže nemá dojít k poklesu výkonnosti továrny. Stejně výrazně mohou být na displeji znázorněna naléhavá přání nebo požadavky nadřízených orgánů. Jestliže dojde ale k požáru v některé části továrny, může to být zařízeno tak, že na obrazovce terminálu, který má řídicí pracovník k dispozici, se najednou všechny ostatní údaje, které tam až doposud byly, potlačí, celá obrazovka se rozsvítí blikajícím červeným světlem a hlášením o nastalé situaci. Zároveň se tam mohou objevit i instrukce, co v této situaci dělat a v jakém pořadí.

Kód: Vybrat vše
Citace: Andej Dragomirecký http://www.volny.cz/psychoservis/
Naposledy upravil barunkabarborka dne 02 pro 2007, 22:00, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
barunkabarborka

Učeň
 
Příspěvky: 207
Registrován: 11 lis 2007, 15:08

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Příspěvekod barunkabarborka » 02 pro 2007, 21:57

Stejně jako popsaná továrna, funguje i člověk. Řídícím pracovníkem je jeho duch, továrnou je naše tělo, náš organismus. Počítačem je naše psychika.
Zamyslíme-li se dále nad uvedeným příkladem, můžeme vidět, že vadná produkce továrny může mít dvě zásadně odlišné příčiny.


1. Výrobky mohou být vadné proto, že se poškodí nějaké technické zařízení. Jestliže se částečně ucpe tryska zařízení, kterým je na povrch karoserie nanášen lak, nemusí mít výsledná vrstva laku požadovanou kvalitu. Bude-li obráběcí nástroj otupený, muže to způsobit zhoršenou kvalitu povrchu obrobeného dílu. To sice nemusí být na újmu funkčnosti, ale výsledkem není už původně předpokládaná kvalita výrobku. Do výrobní linky jsou sice zabudovány i mechanismy, které kvalitu výrobků kontrolují, ale ty také mohou během času opotřebením zhoršit kvalitu své funkce.
Podobně je to s člověkem. Jeho výkony mohou časem ztrácet na kvalitě proto, že některá část jeho těla nebude fungovat tak, jak by měla. Jestliže poškozuje své plíce nadměrným kouřením nebo častým pobytem v prašném prostředí, zjistí pak, že není schopen rychle běhat, protože se hned zadýchá. Jestliže bude jíst nevhodnou stravu, mohou se mu časem tvořit žlučové nebo ledvinové kameny.
2. Druhou možnou příčinou vzniku vadných výrobků může být chyba v programu počítače (nebo v některém z jeho podprogramů). V takovém případě, i když po mechanické stránce bude vše v naprostém pořádku, nemusí mít výstupní výrobky požadované parametry. Tak například jestliže počítač bude směrovat ústí stříkací pistole místo na díl, který má být pokryt vrstvou laku, částečně stranou, nebude požadovaná součást řádně nalakovaná a navíc se lak, který měl přijít na lakovaný díl, bude hromadit někde jinde, třeba na podlaze, kde může působit další problémy. Takových chyb, jestliže budeme zanedbávat údržbu továrny, se časem může začít vyskytovat víc a víc.
Podobně, jestliže člověk při svém narození prodělal porodní trauma, při kterém se dusil, může mít dnes potíže s dýcháním jen proto, že se mu toto trauma nějakými životními okolnostmi restimulovalo (na podvědomé úrovni připomnělo), zvláště jestliže je to spojeno s nějakým stresem. Podobně, jestliže v minulosti prožil trauma spojené s ledvinami nebo žlučovým měchýřem, mohou následkem restimulací těchto traumat dnes tyto orgány fungovat hůře.
Vraťme se zpět k psychice člověka. Řekli jsme, že ji budeme považovat za analogii počítače, který ovládá složitý mechanismus - náš organismus. Psychika bude pro nás tedy něco, co zpracovává informace, které jsou pro řízení organismu potřebné. Ty přijímá především z organismu a jeho okolí. Kromě toho se řídí informacemi, které přijímá od "nadřízeného orgánu", jímž je v tomto případě náš duch.
Psychika tedy není něco, co by mělo nějaký vztah jen k tomu, co si uvědomujeme, k našim současným nebo minulým myšlenkám. Psychika je nástroj na zpracování informací.

Podobně jako v továrně, kterou jsme uvedli jako příklad, mohou být informace předávány nejen po kabelech vedoucích elektrický proud, ale také světlem nebo mechanicky, tak i v našem těle jsou informace předávány různým způsobem. Někdy mohou být zakódované do podoby elektrických vzruchů na nervových vláknech, jindy do množství nějaké chemické látky v krvi, do změny teploty prostředí apod. Z našeho hlediska je lhostejné, v jakém kódu je ta či ona informace přenášena, případně co je právě nositelem informace. Je třeba si uvědomit, že informace jsou zpracovávány na nejrůznějších místech a úrovních a jsou zakódovány nejrůznějším způsobem. Bylo by tedy naivní domnívat se, že všechny informace, které psychika zpracovává, musí být zakódovány vždy jen do určité formy, např. do podoby elektrických vzruchů na nervových vláknech a do psychiky pak zahrnovat jen signály, které jsou zpracovávány tzv. "centrální nervovou soustavou".
Díky psychice, která umožňuje duchu organismus ovládat, se náš organismus jeví jako "živý". Tam, kde psychika přestane pracovat nebo nepracuje dobře, se začnou projevovat ve funkci organismu nedostatky.
Některé "podprogramy" psychiky jsou vrozené a jsou v činnosti od počátku existence organismu. Příkladem může být řízení tepové frekvence srdce. Tep srdce registrují lékaři i u dětí, které se ještě nenarodily, a je to pro ně jedno z kritérií, že organismus dítěte pracuje normálně. Jiným příkladem vrozeného řídicího programuje program, řídící naše dýchání. Sem spadají také všechny tzv. "nepodmíněné reflexy" - které jsou již předem naprogramovanými reakcemi na určité podněty. Například právě narozené, zdravé dítě má vrozený sací reflex - je schopno sát matčino mléko.
Všechny vrozené programy na zpracování informací jsou tu proto, že by bez nich bylo další přežití jedince obtížné nebo přímo nemožné. Psychika je ale stavěna tak, že kromě programů již předem připravených je schopna v průběhu své další činnosti, jestliže se taková potřeba ukáže, vypracovávat další programy.
Příkladem programu, který není vrozený, je například naše schopnost chodit nebo mluvit. To narozené dítě neumí, ale je schopno se to naučit. To znamená, že jeho psychika je schopna vypracovat program, který je pak požadovanou činnost schopen provádět zcela automaticky.

Citace: Andej Dragomirecký
Kód: Vybrat vše
http://www.volny.cz/psychoservis///Daniel D.: Přečti si prosím pravidla:
Kód: Vybrat vše
http://krnac.cz/viewtopic.php?t=16

Dva po sobě jdoucí příspěvky od stejného uživatele se zde považují za spam.
Respektuj to prosím.
Uživatelský avatar
barunkabarborka

Učeň
 
Příspěvky: 207
Registrován: 11 lis 2007, 15:08

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0

Zpět na Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


cron

Zásady ochrany osobních údajů