Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod sweety2307 » 28 kvě 2011, 15:53

TŘETÍ FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ - TUHLE BOMBU CELÁ LÉTA ZATAJOVALA KATOLICKÁ CÍRKEV!!!!!!!!!
POKUD SHLÉDNETE DOKUMENT MAYSKÁ PROROCTVÍ A PROROCTVÍ OD NOSTRADAMA, VŠE SE STRAŠNĚ NÁPADNĚ SHODUJE!!!!!!!!!!! MAYOVÉ TUTO KATASTROFU VYPOČÍTALI NA 21.12.2012, ZATÍM JIM VŠE ALE ÚPLNĚ VŠE VYŠLO!!!!! NÁPADNÉ JE, ŽE TA POHROMA ZAČNE 21.12. A POTRVÁ 3 DNY - DO 24.12. - TO BUDE 2012 LET, KDY NA ZEM PŘIŠEL JEŽÍŠ KRISTUS A OPĚT SE VRÁTÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Panna Maria - MATKA KRISTA sa ukázala třem dětem v roce 1917 ve Fatimě v
Portugalsku. Zjevení Matky Boží ve Fatimě byli oficiálně uznané
Katolickou Církví. Jedno z děvčat - Lucia,vstoupila po smrti Františka a
Hyacinty do klauzurované řehole v Koimbre- Portugalsko.
Lucia zemřela 11. února 2005.

Sestra Lucie poslala třetí tajemství Svatému Otci Piovi XII., aby ho
ukázal světu. Papež ho přečetl se zděšením, ale neukázal ho světu.To jisté
učinili následovní Papeži, aby nevzbudili ve světě paniku a strach. Po
smrti Lucie bylo třetí tajemství ukázáno, popravdě ne proto, aby byli
lidé strašeni, ale proto, aby byli lidi připravení na tuto událost. Matka
Boží pravila Lucii: "Zjevujeme světu to, co se má stát mezi rokem 1959 a
rokem 2012. Lidstvo zanedbává Boží příkazy. Satan zavládl ve světě,
sející nenávist a neshodu mezi lidmi."

Státy vyrábějící smrtonosné zbraně, které jsou schopné zničiť zemi během
pár minut. Větší polovina lidstva bude tragickým způsobem zničená
atomovou válkou. Vznikne velký náboženský konflikt, Islám zaútočí na
křesťany. Vzniknou velké pohoršení v Církvi i v řeholích. Bůh dopustí
na lidstvo ledovec ostré zimy, horké léta, povodně, oheň, zemětřesení,
nepříhodný čas, katastrofy, které budou pozvolna ničit zem." Tyto všechny
události se mají splnit před rokem 2012. Matka Boží též pravila: "
konejte skutky milosrdenství vůči všem, kteří to potřebují. Všichni,
kteří nebudou konat tyto skutky, nepřežijí katastrofu. Trest, jaký Bůh
zamýšlí poslat na hříšné lidstvo je nepředstavitelný. Bůh přísně potrestá
všechny, kteří odvrhli Jeho Přikázaní. Vyzývám všechny, aby se
přiblížili ke Kristovi, který je světlem světa."

Otec Augustin, který býval ve Fatimě, dostal od Papeže Pavla VI.
dovolení na návštěvu sestry Lucie v Koimbre a ona mu pověděla: "Otče,
Matka Boží je velmi smutná, nebo málokdo projevil zájem o Její předpovědi
z roku 1917. Věř mi, otče, Boží trest přijde. Zanedlouho se většina duší zatratí
a většina států zmizí z povrchu země.

Pokud se lidé obrátí a začnou činit pokání, modlit se a konat skutky
milosrdenství, svět může byť zachráněný. A pokud se neobrátí, tak zahyne.
Už je čas, aby se dal manifest Matky Boží poznat všem hlavně rodinám,
příbuzným, přátelům, známým. Začněte se modlit a konat pokání, nebo jen
krok nás dělí od katastrofy. Pokud se bude hodně mluvit o pokoji, katastrofa
přijde.
Jistý člověk, který zaujímá ve světě vysoký post, bude zabitý a to vyvolá
atomovou válku, která zapříčiní strašné zničení ve světě.
Temnota zasáhne zem během třech dní - 72 hodin. Před katastrofou bude
velmi studená noc a bude velmi silný vítr. Lidi zasáhne nepokoj a
začne zemětřesení, které bude trvat několik hodin. Vítr přinese plyn
a roznese ho po světě. Slunce nebude viditelné. Ty, kteří uctívají
Nejsvětější Matku Pannu Marii a rozšířili Její proroctví, nemusí se bát ničeho. Ona
Jich uchrání od katastrofy.

Co je třeba dělat, když se to stane?
V domě připravit malý oltář, na něj postavit kříž a sochu Matky Boží,
zůstat v domě. Pokleknout a prosit Boha za odpuštění hříchů, vyznat víru v
Boha Otce a pomodlit se růženec a po každém desátku dodat:
"Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy a zachraň nás od pekelného ohně,
A přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, kteří potřebují nejvíce Tvého
Milosrdenství, Amen. Ježíši, důvěřujeme Ti"
Dům musí být zamknutý a nikoho cizího nesmíte pustit do domu.
Dveře i okna mají být zamknuté, s nikým nerozmlouvat, jen se modlit.
Zapálit svatou svíci, která má být zapálená během třech dní, protože
Jiného světla v tom čase nebude. Nevycházet z domu pod žádnou záminkou,
dokud se všechno nedostane do normy. Mít v domě nejméně tři svíce navíc.
Po modlitbě růžence dodat slova: "Panno Maria, chraň nás, milujeme Tě,
zachraň nás i svět."

Je Třeba mít v domě svěcenou vodu a s ní kropit Dům, hlavně dveře a okna.
Ti, kteří uvěří mým slovům a rozšíří je, nepotřebují se obávat
ničeho. Hovoř o tom s jinými, pokud je čas. Ti, kdo budou o tom mlčet, budou
zodpovědní za ty, kteří nebyli informovaní a zahynuli. Je třeba pamatovat, že
Bůh je nekonečně milosrdný a Jeho slova napomenutí není třeba považovat za
hrozbu, ale jako Otcovské napomenutí.

Náš Vykupitel Ježíš Kristus, oznámil O. Piovi následující zprávu:

"Hodina mého příchodu, čili soudu pro lidstvo je blízko. Při tom
příchodu bude milosrdenství a současně tvrdý a strašný trest. Moji Andělé
povolaní do této úlohy budou vyzbrojení meči. Jejich pozornost bude
nasměrovaná proti těm, kteří nevěří a rouhají se proti Božímu Zjevení. Z
mračen budou proudit vichřice ohnivých potoků padajících na celou zem;
nepohody, bouřky, blesky, povodně a neustále zemětřesení, jedno za druhým
budou nastupovat v různých krajích. Neustále bude pršet ohnivý déšť a započne
to velmi zimní a mrazivá noc.

Hřmění a zemětřesení budou trvat celé tři dny a tři noci. To všechno bude
důkazem, že Bůh je nad všema !!! Ti kteří skládají důvěru ve mě a věří
mým slovům, nechť se nebojí, neboť já je neopustím. A neopustím zejména
ty, kteří nynější výstrahu dají na vědomí jiným pro jejich dobro, aby se
navrátili a přestali činit zlo. Kdo je ve stavu milosti a hledá ochranu
Mojí Matky Panny Marie, tomu se nic nestane.

Abyste se na to připravili, dám vám znak jak to poznáte:

Noc bude velmi mrazivá a vítr bude velmi hučet, to bude předcházet
zmatku na zemi. Po jistém čase začnou hromy a padat budou blesky. V tu dobu
zamkněte okna a dveře, zakryjte je dekami, abyste neviděli, co se děje
venku a nemluvte s nikým mimo dům. Klekněte před křížem a litujte
svoje hříchy. Proste mojí Matku o ochranu. V tom čase, kdy bude
zemětřesení, nekoukejte ven, protože hněv mého Otce je svatý, hodný úcty.

Kdo tu radu neposlechne, zahyne v mihnutí oka, protože srdce nevydrží ten
pohled. Satan bude triumfovat. Kdo trpí nevině a zahyne, jako mučedník
vejde do Mého Království."

V třetí noc ustane oheň i zemětřesení, a v následujících dnech se
ukáže slunce. V lidských podobách sestoupí Andělé z nebe na zem, přinášejíc
ducha pokoje pro lid. Nesmírná vděčnost zachráněných se vznese do nebe v horoucí
díkůvzdávající modlitbě. Ten trest, jaký přijde, nemůže být porovnatelný se
žádným jiným trestem, jaký Bůh dopustil od stvoření od počátku světa. 2/3
lidstva zahyne.

O. PIO vystříhá: Povaha chvíle mě naklání k obrácení pozornosti ke
všem, zvlášť k těm, kteří nevěří, že to velké nebezpečí ohrožuje
lidstvo – pokud se lidstvo nezmění. Den ani hodinu vám nepovím jelikož jedině
Otec nebeský ví, kdy to přijde.

Pamatujte na to ostré napomenutí, které vám dávám. Nepohrdejte s ním,
neboť nebezpečí hrozí celému lidstvu ! Vzhledem ke krátkému času, je ho třeba
využít nepoddávat se zlu a nečinit hříchy !!!

Vašim závazkem je upozorňovat na blížící se nebezpečí. Nebude
ospravedlnění, že jste o tom nevěděli, Neboť vás vystříhali a
vystříhá, ačkoliv lidi se tím nevzrušují, pohrdají Kristovou Církví,
náboženstvím i Bohem. Potom bude pozdě !!!

Trvejte v stavu milosti, bez těžkého hříchu, neboť jsme v rukách Boha,
který touží po dobru pro svoje děti a vezme je sebou do Nebe v
nejpříjemnější chvíli.
Musíme se hodně modlit za spásu lidských duší a dávat jim dobrý
příklad. Neboť všechno je rozhodnuté proto, že lidi žijí v nenávisti vůči
sobě, ba co víc, bratr bratovi způsobuje křivdy!

Úpěnlivé vzývání s Křížem v ruce, malým anebo velkým, odříkej tuto
modlitbu:

"Pozdravuju Tě, velebím a objímám Kříž Mého Vykupitele. Ježíši,
zachraň nás. Milujeme Tě."
sweety2307

Školák
 
Příspěvky: 3
Registrován: 28 kvě 2011, 15:30

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod vasmat » 28 kvě 2011, 23:33

Díky moc za super 101 tipů jak přežít apokalypsu země, nevydáš to knižně?
Btw. Ježís se narodil někdy cca. v Květnu a jeho narození bylo přesunuto na zimu, aby měli lidé snadnější přestup z pohanské víry na křesťanskou, neboť v té době slavili saturnálie.

Jinak nepochybuju, že tu už dlouho nebudem, buď se zničíme sami:
"Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny." - Albert Einstein.
A nebo to za nás udělá matka země, protože jsme jediný druh na světě, který soustavně drancuje a ničí zemi a ta má své obranné mechanismy, jak se škůdců zbavit.

vasmat
vasmat

Školák
 
Příspěvky: 75
Registrován: 12 zář 2010, 00:21

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod Moraea » 29 kvě 2011, 20:08

Nepřemýšleli jste někdy nad tím, že TO, co se stane, záleží jenom na nás? Mysl jednotlivce je silná a co poté mysl miliardy bytostí.. určitě jste již slyšeli např. o tom, že když se sejde dejme tomu sto lidí a vsadí si na stejná čísla, načež na ně budou usilovně myslet a přát si, ať padnou, s největší pravděpodobností opravdu tato čísla vylosována budou.
Pokud bude lidstvo nadále myslet na války, přírodní katastrofy nebo konec světa jak jej podávají Hollywoodské filmy (haha), nebude poté překvapením, že se to opravdu stane.
Klíč k poznání sama sebe leží na dně propasti, do níž chceme proniknout…
Uživatelský avatar
Moraea

Čaroděj
 
Příspěvky: 559
Registrován: 16 led 2011, 16:13

Na ruce: 10.51

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod Arta » 30 kvě 2011, 09:36

Ps: rozešli toto poselství lidem, na kterých ti opravdu záleží a kterým přeješ štěstí.

Pokud to pošleš 5 lidem, budeš mít štěstí 1 týden,
pokud to pošleš 10 lidem, budeš mít štěstí 1 měsíc,
pokud to pošleš více jak 15 lidem, přežiješ rok 2012 a pokud to nepošleš vůbec, budeš mít
příštích 10 let smůlu.
Arta
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod Moraea » 30 kvě 2011, 10:55

A kdepak jsi to vyčetla? :o)
Klíč k poznání sama sebe leží na dně propasti, do níž chceme proniknout…
Uživatelský avatar
Moraea

Čaroděj
 
Příspěvky: 559
Registrován: 16 led 2011, 16:13

Na ruce: 10.51

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod Arta » 30 kvě 2011, 12:04

Nikde jsem to nevyčetla, jen mi to u toho článku tak nějak chybělo.

Tak proto je tam to "Ps".
Arta
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod Moraea » 30 kvě 2011, 12:27

Ach tak, naprosto jsem to přehlédla :o)
Alespoň se mohu vymluvit, že mi to po ránu nikterak zvlášť nemyslí :o)

Jinak, moc hezké !no1
Klíč k poznání sama sebe leží na dně propasti, do níž chceme proniknout…
Uživatelský avatar
Moraea

Čaroděj
 
Příspěvky: 559
Registrován: 16 led 2011, 16:13

Na ruce: 10.51

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod Arpaix » 31 kvě 2011, 11:28

Ja tomu konci sveta neverim. Je to jen v nasim mysleni. Kdyz neustale budeme myslet na negativni vec, tak se to splni. Lide jsou dokonalejsi,a cim vice bude dokonalych Dusi, tim mene bude v budoucnosti valek. I kdyz tato doba vypada spatne, ale "po bouri bude zase slunce".
Ja mam obavu ze zitrejsi operace. Ceka me zitra operace vsech 4 zubu moudrosti a oprava kosti ktera ubyva a dalsich zubu.
Budou to delat v narkose ale to probuzeni asi prijemne nebude a komplikace byt mohou..zitra v 11 rano na mne myslete..
EXVRGE DOMINE ET IVDICA CAVSAM TVAM.PSALM 73
Arpaix

Vysokoškolský Mág
 
Příspěvky: 1912
Registrován: 20 bře 2011, 14:30
Bydliště: Siilinjärvi

Na ruce: 8,168.88

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 8 příspěvky

Karma: -1
Re: Pravdivé a ověřené proroctví pro katastrofu v roce 2012

Příspěvekod Arta » 31 kvě 2011, 13:21

Tak hodně štěstí, ať vše dopadne co nejlépe.
Arta
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: UzamčenoZpět na Příběhy k zamyšlení

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníkůZásady ochrany osobních údajů