Stroj času

Lochnesská príšera, Bermudský trojuholník...atd

Stroj času

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 09 srp 2014, 21:34

!blazen!

Všichni jistě známe slavné romány J. Verna, který ve svých knihách daleko předčil svou dobu při popisu ohromujících moderních vynálezů. Odkud tento spisovatel čerpal své neuvěřitelné znalosti? Mohl snad cestovat v čase a uvidět tak naši budoucnost?

Důkazem pro takové tvrzení by byla jistě v poslední době vědci zcela seriozně uznávaná teorie o existenci paralelních vesmírů. Tuto teorii zastává v dnešní době například dr. Michio Kaku z Univerzity New York. Vybavíme si jistě nějakou časovou přímku nebo osu, po níž postupně ubíhají minuty, hodiny, měsíce a roky někam do budoucnosti. Ale je tomu ve skutečnosti opravdu tak? Plyne opravdu čas jen jedním směrem? Nemůže mít čas nějaký tvar?

Nepředstavuje čas ve skutečnosti zakřivení, které funguje tak, že mezi jednotlivými úseky je možné používat jakési zkratky a dostávat se tak velmi rychle do jiných časových úseků? Této zkratce se v jazyce vědců říká "červí díra." Je to vcelku trefné přirovnání, umožňující se červu prokousat vnitřkem jablka po zkratce, která je daleko kratší, než by byla po jeho obvodu. Ve skutečnosti má tedy červí díra spojovat dvě místa v časoprostoru nejkratším možným způsobem.

Zásadní problém při cestování časem může podle britského fyzika Stephena Hawkinse představovat to, že každý relativně bezvýznamný čin by mohl spustit takzvaný dominový efekt. Vyslovil také názor, že cestování v čase bude v blízké budoucnosti proveditelné, ale rozhodně problematické. Nesmíme zapomenout na možná nebezpečí, která při takových pokusech mohou lidem hrozit. Poprvé tuto teorii popsali v roce 1935 geniální fyzik německého původu Albert Einstein a americký fyzik Nathan Ros. Podle těchto dvou velikánů známe dnes tuto teorii pod názvem Einstein- Rosenův most.imagehvězdná brána

Klasickým případem je například již notoricky známý Philadelphia experiment, provedený v USA v roce 1945, jehož důsledky byly více než katastrofální. Cílem tohoto pokusu bylo zjistit působnost silného magnetického proudu na plavidlo včetně osazenstva.Učinky nejprve všechny ohromily. V první chvíli se zřejmě opravdu podařilo přemístit celou námořní loď i s posádkou do jiného prostoru, protože se stala naprosto neviditelná očím všech pozorovatelů. Také lidé na palubě lodi pocítili v té chvíli jakési odhmotnění, či řekněme, ztrátu tělesné hmotnosti, které jakoby vedlo ke zrušení zemské přitažlivosti.

V dalších dnech bylo však několik námořníků nalezeno mrtvých či na různých značně vzdálených částech pobřeží v těžkém psychickém šoku, ze kterého se již nikdy nevzpamatovali. Ostatní členy posádky se nepodařilo nalézt již nikdy. Překročil člověk v té chvíli pomyslné hranice, za které nemá dosud právo zajít? Vždyť by se lehce něčeho takového dalo zneužít k válečným účelům. Lidstvo si ještě rozhodně není vědomé důsledků objevení takového vynálezu.

Jak kdysi řekl Montaigne: "Věda bez svědomí není ničím jiným, než záhubou duše."

Pokud by se ale podobný pokus o přesun v čase a prostoru podařilo provést naprosto bezpečně, pak nás napadá další otázka. Jaké asi by mohlo takové cestování mít důsledky? V úvahu by jistě musela být brána i etická stránka věci. Možná úskalí využití takového objevu jsou popsána v knize z oboru science fiction Arthura C. Clarka a Stephena Baxtera nazvané Svit vzdálených dní.

Můžeme zde sledovat vizi doby, kdy se k přenosu dat začne používat uměle vytvořená červí díra. Tato nová zdokonalená technologie na jedné straně přináší netušené možnosti, protože lidé mohou pozorovat i dávno minulé děje z lidské historie, ale zároveň se stane pro celé lidstvo nesnesitelná skutečnost, že před okem červí díry se nelze nikde skrýt. Všichni by tak ztratili své soukromí. Kdokoliv by se mohl na kohokoliv podívat, co právě dělá, či dělal. To bychom asi nikdo nechtěli zažít, protože by se náš pracovní i soukromý život mohl tak stát snadno peklem.

V současné době se vědci snaží o přenesení částice do jiné dimenze pomocí urychlovače částic. Tento obří urychlovač se nachází v hloubce 100 metrů pod zemí na hranicích Francie a Švýcarska. Délka tunelu, v němž je umístěn, činí 30 kilometrů a teplota v něm je minus 270 stupňů Celsia. Základem tohoto přístroje jsou dvě trubice, jimiž jsou vysílány vždy dvě částice, zvané gravitony nebo také Higgsovy bossony, proti sobě obrovskou rychlostí, rovnající se rychlosti světla,( přesně 99,9% c.). Gravitony jsou v podstatě protony a antiprotony.

V okamžiku jejich střetu dojde k uvolnění velkého množství energie. Pokud by tato energie náhle zaznamenala pokles, byl by to důkaz, že se podařilo vyslat jednu z částic do jiné dimenze. Tím by byla teorie existence paralelních vesmírů potvrzena v praxi. A to by pak mohlo mít nedozírné následky. Lidstvo by mohlo konečně uskutečnit svůj dávný sen: sestrojit a užívat v praxi stroj času.

Fyzici z předních univerzit celého světa doufají, že brzy budou moci díky urychlovači umět kdykoliv vyslat po časové ose jednoduché zprávy, jak do budoucnosti, tak i do minulosti. K nim patří i teoretický fyzik Tom Weiler z Vanderbiltské university, který na projektu pracuje spolu se svým kolegou Chui Manem. Další z odborníků Ho, se vyjádřil k pokusům s urychlovačem takto:

"Atraktivní věcí je, že toto cestování časem vůbec nenarušuje současné fyzikální objevy. Cestování časem se totiž omezuje jen na tyto speciální částice a není tak možné vyslat do minulosti muže, aby zavraždil jednoho ze svých rodičů dříve, než se sám narodí. Jakmile se naučíme ovládat vznik dvojčat Higgsova Bossonu, pak dokážeme také komunikovat napříč časovou osou.

"Sestrojil a používal v minulosti někdo stroj času?"

Pokud by tomu tak v minulosti opravdu bylo, mohlo by v tomto případě jít o jedno z možných řešení pro vysvětlení některých zatím nevysvětlitelných nálezů, jako například objevení mrtvoly mamuta, uloženého ve zmrzlé půdě po dobu více než 10 000 let, jehož lebka vykazuje čistý průstřel. Kde se asi vzala před tak dávnými věky střelná zbraň, schopná prorazit jeho lebku?

Dodnes také nebyly vysvětleny otisky lidských nohou staré stovky milionů let. Kde se jen berou lidské stopy v tak starých geologických vrstvách, jako například v Spojených státech v korytě místní řeky Paluxy River nedaleko města Glen Rose? Zde je vidíme naprosto jasně - dokonce hned vedle stop vyhynulého dinosaura! Stopy obou těchto tvorů vznikly před naprosto neuvěřitelnými 65 miliony let. Podobných nálezů bylo objeveno ve 20. století hned několik. Jednalo se snad o návštěvníky z budoucnosti?

A co by se asi dělo potom, pokud by se povedlo tento stroj postavit v dnešní době?

Dokázal by tento vynález objasnit některé nevyjasněné otázky lidských dějin? Vše nasvědčuje tomu, že pokusy o vytvoření stroje času byly již dávno učiněny.

Na severovýchodě Polska stojí známý a záhadami dodnes opředený zámek Krzyztopor. Nechal postavit v první polovině 17 století mág, astronom a badatel Krzystof Ossolinski.

Celá tajemná stavba byla vybudována jako zhmotnělé ztělesnění kalendáře. Čtyři věže jsou zpodobněním čtyř ročních období. Dvanáct sálů nalézajících se na zámku má zase představovat 12 měsíců roku, 53 pokojů jsou týdny. Najdeme zde rovněž sedm bran přesně jako je počet dnů v týdnu a zámek má celkem 365 oken. To však není vše. Na jednom z pilířů byl objeven hieroglyf, připomínající písmeno W, což je podle kabaly symbol věčnosti a času. Toto písmeno má být tedy jakousi zárukou, že zámek přetrvá věky. Součástí zámku je také astronomická observatoř se skleněným stropem a proto možná není bez zajímavosti, že si celá stavba vyžádala zcela neuvěřitelnou částku třiceti milionů zlotých.

Když byl zámek dokončen, vykonal v něm Krzystof Ossolinski spolu s astronomem Janem Brožkem a několika ostatními zasvěcenci v roce 1618 obřad, provedený přesně podle pokynů uvedených v magických knihách. Pomocí něho měla být překonána bariéra času a všichni zúčastnění se měli pokusit o navázání kontaktu s energiemi z druhé strany, zejména pak hlavně s duchem samotného polského hrdiny Boleslawa Chrabrého. Na něm chtěli radu, jak se má Polsko bránit proti nájezdům cizinců. Jestli experiment dopadl úspěšně, nevíme.

Podle některých pramenů bylo opravdu navázáno spojení s neznámou inteligencí a podle jejích pokynů se později Ossolinski rozhodl v hlubinách zámku zbudovat tajnou komnatu, v níž by bylo možné uskutečnit cestovat časem. Podle jakého návodu postupoval, ale není známo. Důkazem toho, že mohlo v tomto případě skutečně dojít k sestrojení stroje času, by mohl být fakt, že již na počátku výstavby této podivuhodné komnaty počali mizet neznámo kam někteří zde přítomní stavební dělníci.

Počet zmizelých se postupně stále zvyšoval, a proto brzy musela na místě zasáhnout i církev. Celá stavba byla vysvěcena, aby byli vyhnáni zde ukrytí nečistí duchové, o což se postarali i přivolaní exorcisté. Přesto se v roce 1642 nakonec povedlo celý zámek dokončit. Prvních pokusů se hodlal zúčastnit i Jan Brožek, který ale nakonec na zámek nedorazil, jelikož naprosto nečekaně zemřel. Ossolinski se počal chovat podivně a ve své tajné laboratoři se na celé dny zamykal. Brzy na to začal trpět podivnou nemocí, kterou tehdejší zámecký lékař popsal takto:

"Je slabý a bledý. Těžko soudit, z jaké příčiny, slábne každého dne a mlčí jako zakletý."

V roce 1645 Ossolinski na následky vyčerpání zemřel. Před smrtí prosil svého syna, aby pokračoval dále v jeho nedokončeném díle, ale ten však slib nemohl dodržet, neboť skonal za necelé čtyři roky. Nikým neudržovaný zámek stále chátral, až byl nakonec za několik let zcela zničen při nájezdech Švédů. Po dalších několik desetiletí se nedělo celkem nic pozoruhodného.

Až nadešel rok 1785 a nad troskami zámku se objevil tajemný oblak. Toho dne ho mohly pozorovat celé stovky svědků přítomných na pohřbu generála von Cosela. Všichni viděli, jak po obloze v mlhavém oparu pochodovaly v té chvíli celé přízračné oddíly vojáků.

Dalším z vynálezců, snažícím se objevit stroj času, byl podle všech známek podivínský vynálezce Samuel Warner, mezi jehož patenty patřilo torpédo či miniaturní námořní miny. Warner zanechal na londýnském hřbitově Brompton podivnou stavbu, která snad měla být hrobkou. Hrobka, přestože na hřbitově nebylo možno cokoliv zbudovat bez plánů, jak soudí mluvčí hřbitova Brompton James McKay, byla dokončena v roce 1853.

Na její stavbě se podílel Warner spolu se známým egyptologem Josephem Bonomim Plány na stavbu hrobky i klíč však během sto padesáti let záhadně zmizely. Podle zápisů byla hrobka oficiálně zbudována pro paní Hanah Courotoyovou a její dvě staropanenské dcery. Je možné, že tyto ženy nějakým způsobem mohly financovat Warnerovy pokusy. Nenašly se však o tom žádné důkazy, včetně závěti.

Cestovatel a archeolog Joseph Bonomi byl ve své době uznávaným odborníkem na Blízký východ a Egypt pracoval také na rozluštění textů z Udolí králů. Nelze vyloučit, že při luštění starých egyptských textů psaných na papyrech odhalil i části, které obsahovaly informace o dávném setkání Egypťanů s mimozemskou civilizací a také popis stroje času, protože podle některých vědců by tyto možnosti mohly být reálné. Jak jinak si máme dnes vysvětlovat neuvěřitelné znalosti a dovednosti, které Egypťané ovládali.

Tajemná hrobka má tvar lichoběžníkové věže z černé leštěné žuly a její stěny jsou pokryty neznámými obrazci, působícími dojem jakéhosi neznámého písma. Pod střechou obtáčí hrobku kruh osmi malých otvorů a kulaté okno zhotovené ze silného skla.

Bononi zemřel za dvacet let po dokončení této podivné a záhadné stavby. Jeho náhrobek je vzdálen pouhých 20 metrů od hrobky. Je popsán hieroglyfy a můžeme na něm vidět vyobrazení boha Anubise , egyptského průvodce a ochránce zemřelých, který trůní podstavci, který jakoby z oka vypadla nedaleké záhadné hrobce! Způsob, jakým se Anubis dívá před sebe, paradoxně v tomto případě k hrobce, symbolizuje v egyptské mytologii sledování duše, ztracené v čase. Koho tím asi myslí?

Ještě záhadnější je fakt, že se Samuel Warner v době dokončení hrobky záhadně a navždy zmizel. Mohl opravdu Warner s využitím Bonomiho znalostí o starém Egyptě vynalézt stroj času, který používali v dávných dobách Egypťané?

James McKay o tom soudí: "Pokud by tomu tak bylo, bylo od něj velice chytré, že si k tomu účelu zvolil právě hřbitov. Bylo to jistě jedno z mála míst, kde mohl na svém vynálezu pracovat nepozorován, a kde dokonce i nejextravagantnější stavbu bylo možné vždy nějakým způsobem zdůvodnit. Hřbitov, kde jsou pohřbeni bohatí a věhlasní lidé, je také místem, o němž lze s velkou jistotou soudit, že s největší pravděpodobností zůstane s postupem času nedotčeno. Je to cosi jako egyptské hrobky, kde stavby přetrvaly celá staletí.".

http://www.youtube.com/watch?v=7y_2Awe9M74

http://www.youtube.com/watch?v=gcUTI4JVL5M
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: Stroj času

Příspěvekod Sam Tektzby » 09 srp 2014, 23:13

Ke všemu, co se dá rozepsat na papír a nebo rozkreslit na plátno, není potřeba stroj času, ale brilantní myšlenka co tvůrci/umělci vnukne nápad.
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1|_µ_|1 .-420.-3č|<µ 73|<728¥ |\|4\/ž|)¥
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Sam Tektzby

Site Admin
 
Příspěvky: 9324
Obrázky: 3
Registrován: 10 čer 2011, 12:57
Bydliště: Sídhe

Na ruce: 7,237.95
Banka: 0.00

 Poděkoval za: 74 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 94 příspěvky

Karma: 7
Re: Stroj času

Příspěvekod Albireo » 10 srp 2014, 18:29

Teorie není důkaz, teorie je teorie. A život Julese Vernea je poměrně dobře zmapován a nic nenasvědčuje tomu že by byl v kontaktu s "jiným časem". Samotné nápady popsané v jeho a Michelových románech nic takového nedokazují. Zbytek textu je zajímavý.
Albireo

Školák
 
Příspěvky: 38
Registrován: 17 úno 2013, 20:07

Na ruce: 148.49

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 1 příspěvky

Karma: 0
Re: Stroj času

Příspěvekod Razorka Tektzby » 14 srp 2014, 15:29

Líbí se mi sled informací zasazených do souvislostí :) Věty s otazníkem jsou dobrý otázky :D Teorii paralelních světů zastávám taky, asi není třeba k ní něco rozepisovat, v případě zájmu můžu sesmolit článek. Čas podle mě představuje zakřivení, a pokud už dávat času nějakej tvar, tak snad jedině kruh :D Díky tělu (zrak, sluch, mozek...) nějakým způsobem vnímáme naši realitu, čili i čas a taky jsme díky tělu v tomto vnímání omezeni. Myšlenka, že by minulost, přítomnost i budoucnost existovala zároveň je těžko představitelná, a přece se zdá, že to tak bude, čímž by to bylo vyřešený :D

To by byla ta "fyzikální část" a k té druhé jen pro zajímavost...

Razorka Tektzby píše:Jen pro zajímavost...

Karel Hynek Mácha napsal dopis svýmu příteli Eduardovi o noci strávené na Housce (v roce 1836).

"V útesech pískovcových vyhlodaná doupata plála nadpřirozeným jasem, žlutým, sinavým.“ = paneláky?
"Kostliví netvoři se vypínali nad vrcholky bradel …“ = stožáry vysokýho napětí?
"Bytosti lidské, … začasté nevidomé,“ = lidé se slunečmína brýlema?
"Štvály je Dantovy ďábelské, chechtající se měchy s očima ohnivýma - vsávaly a polykaly ty nešťastníky.“ = autobusy a syčení při zavírání a otvírání dveří?
„Sáhla na skříňku, co u boku nesla, odklopila víko - já uzřel živý obraz, Eduarde, ty vidiny se měnily a přelévaly - na nich skutečné peklo horoucí.“ = kamera, klip v mobilu? Zeptal se jí na letopočet a řekla mu, že 2006.

Takže by celkem sedělo to, že Houska má být brána do pekel a nebo do jiných časů :)
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1£µ_|µ $4|\/|3č|{4 73|{72ߥ |\|4\/žÐ¥
ObrázekObrázekObrázekObrázek ObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Razorka Tektzby

Mysterian
 
Příspěvky: 3637
Obrázky: 1
Registrován: 10 čer 2011, 10:10
Bydliště: Doma :D

Na ruce: 9,023.06
Banka: 2,637.23

 Poděkoval za: 55 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 117 příspěvky

Karma: 12
Re: Stroj času

Příspěvekod Albireo » 14 srp 2014, 22:15

Mňo...je to jedna z mnoha teorií...mimochodem Ten Máchův "dopis" je podvrh, připouštím že velmi zdařilý a působivý...nicméně podvrh (je to možná trochu silný výraz, ale lepší mi teď nenapadl). Jeho autorkou je Františka Vrbenská a kdyby věděla jaké haló se okolo něj strhne, když ho psala, tak by se asi nemálo podivila.
Albireo

Školák
 
Příspěvky: 38
Registrován: 17 úno 2013, 20:07

Na ruce: 148.49

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 1 příspěvky

Karma: 0
Re: Stroj času

Příspěvekod Razorka Tektzby » 15 srp 2014, 13:41

Četla jsem o tom, že to je podvrh, jedná se o knihu Čas hradů v Čechách III od autorů Myslivečka, Koubové a Vrbenské. Nicméně jsem to tady uvedla proto, že ačkoliv dr. Koubová přiznala, že si Máchův dopis vymysleli jako jedinou mystifikaci v knize (a to je mi divný, proč jedině zrovna tohle), tak dr. Vrbenská na jedné společenské akci jasně řekla: "Bůhví, co to ten Mácha viděl!" Takže je jasný, že někdo tomu věřit bude, někdo ne, někdo bude váhat. Já jen podávám informaci pro kompletnost :p
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1£µ_|µ $4|\/|3č|{4 73|{72ߥ |\|4\/žÐ¥
ObrázekObrázekObrázekObrázek ObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Razorka Tektzby

Mysterian
 
Příspěvky: 3637
Obrázky: 1
Registrován: 10 čer 2011, 10:10
Bydliště: Doma :D

Na ruce: 9,023.06
Banka: 2,637.23

 Poděkoval za: 55 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 117 příspěvky

Karma: 12
Re: Stroj času

Příspěvekod Sam Tektzby » 15 srp 2014, 14:20

Ať budeme cestovat jakkoliv :PNakonec mi věřte v jediném, snědí nás Morloci!!

Obrázek
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1|_µ_|1 .-420.-3č|<µ 73|<728¥ |\|4\/ž|)¥
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Sam Tektzby

Site Admin
 
Příspěvky: 9324
Obrázky: 3
Registrován: 10 čer 2011, 12:57
Bydliště: Sídhe

Na ruce: 7,237.95
Banka: 0.00

 Poděkoval za: 74 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 94 příspěvky

Karma: 7
Re: Stroj času

Příspěvekod Razorka Tektzby » 19 srp 2014, 19:25

Ale víš o tom, že jsi to vlastně vystihl? Ono totiž cestování časem nedopadá dobře, a pak se vše dává do pořádku, čili stavu před cestováním :D
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1£µ_|µ $4|\/|3č|{4 73|{72ߥ |\|4\/žÐ¥
ObrázekObrázekObrázekObrázek ObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Razorka Tektzby

Mysterian
 
Příspěvky: 3637
Obrázky: 1
Registrován: 10 čer 2011, 10:10
Bydliště: Doma :D

Na ruce: 9,023.06
Banka: 2,637.23

 Poděkoval za: 55 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 117 příspěvky

Karma: 12
Re: Stroj času

Příspěvekod Sam Tektzby » 20 srp 2014, 10:15

To je fakt, podle poslední teorie to tvrdí.
Že kontinuum se zachová tak, že se vše vrátí do původního, tedy výchozího bodu.
Ale co kdyby XD :P
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1|_µ_|1 .-420.-3č|<µ 73|<728¥ |\|4\/ž|)¥
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Sam Tektzby

Site Admin
 
Příspěvky: 9324
Obrázky: 3
Registrován: 10 čer 2011, 12:57
Bydliště: Sídhe

Na ruce: 7,237.95
Banka: 0.00

 Poděkoval za: 74 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 94 příspěvky

Karma: 7
Re: Stroj času

Příspěvekod Razorka Tektzby » 20 srp 2014, 12:58

Do kuličky :D

Obrázek
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1£µ_|µ $4|\/|3č|{4 73|{72ߥ |\|4\/žÐ¥
ObrázekObrázekObrázekObrázek ObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Razorka Tektzby

Mysterian
 
Příspěvky: 3637
Obrázky: 1
Registrován: 10 čer 2011, 10:10
Bydliště: Doma :D

Na ruce: 9,023.06
Banka: 2,637.23

 Poděkoval za: 55 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 117 příspěvky

Karma: 12
Re: Stroj času

Příspěvekod Sam Tektzby » 20 srp 2014, 23:09

Takže vlastně tohle :P :-* :-*

Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1|_µ_|1 .-420.-3č|<µ 73|<728¥ |\|4\/ž|)¥
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Sam Tektzby

Site Admin
 
Příspěvky: 9324
Obrázky: 3
Registrován: 10 čer 2011, 12:57
Bydliště: Sídhe

Na ruce: 7,237.95
Banka: 0.00

 Poděkoval za: 74 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 94 příspěvky

Karma: 7
Re: Stroj času

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 22 srp 2014, 21:40

!blazen!

Tvá poznámka do kruhu Razorko,
je velmi přesná ,ještě však zajímavějším je i tvůj obrázek .
Přímky a poledníky a plusový a mínusový kužel.
Hned půjdu vyzkoušet to tajemné čarodějčino vejce.

!no1
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2
Re: Stroj času

Příspěvekod Razorka Tektzby » 23 srp 2014, 15:21

Á Singularita, to mi připomíná strašidelnou noc strávenou u této hry na PS :p Á cíííí taky takovou rukavicíííí :D

Mám pro tebe Merline ještě rozšiřující obrázek a pak můj oblíbenej obrázek Urobora :)

Obrázek

Obrázek
Na začátku bylo slovo, pak těch slov už bylo mnoho, ruka byla v rukávu a Sam s Razorkou pomálu, čekajíc co řekl jejich text by, stali se Razorkou a Samem Tektzby :D
|\/|1£µ_|µ $4|\/|3č|{4 73|{72ߥ |\|4\/žÐ¥
ObrázekObrázekObrázekObrázek ObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Razorka Tektzby

Mysterian
 
Příspěvky: 3637
Obrázky: 1
Registrován: 10 čer 2011, 10:10
Bydliště: Doma :D

Na ruce: 9,023.06
Banka: 2,637.23

 Poděkoval za: 55 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 117 příspěvky

Karma: 12
Re: Stroj času

Příspěvekod Merlin z Teustoságu » 23 srp 2014, 20:03

!blazen!

Jo to je taky trefný,
a sám sebe pojídající had
v tikotu hodin je zajímavý.
Merlin z Teustoságu

Mysterian
 
Příspěvky: 896
Registrován: 24 led 2011, 21:43
Bydliště: Valašské Království

Na ruce: 2,629.39

 Poděkoval za: 2 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 29 příspěvky

Karma: 2

Zpět na Záhady a nevysvětlitelné jevy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


cron

Zásady ochrany osobních údajů