Svatý Oheň

Lochnesská príšera, Bermudský trojuholník...atd

Svatý Oheň

Příspěvekod Odis » 22 bře 2008, 12:08

Odkud se bere jeruzalémský svatý oheň? Možná největší náboženský zázrak – a přesto se o něm téměř nemluví! Přitom se prý děje už téměř 2000 let, rok co rok. Pokaždé, když se na Velikonoce sejdou lidé v jeruzalémském Chrámu Božího hrobu, zavře se kněz do malé kapličky, a vrátí se se zázračným ohněm, který údajně nepálí, zato způsobí podivuhodné záblesky a vyřadí televizní kamery. Podívejte se s nami přímo na místo údajného zázraku, který vědci dodnes nedokázali objasnit!

„Z jádra právě toho kamene, na kterém Ježíš ležel, se začne linout nedefinovatelné světlo. Obvykle má modrou barvu, ale barva se může změnit a získat mnoho různých odstínů. Nelze to popsat slovy. Světlo stoupá z kamene jako mlha z jezera – vypadá to skoro, jako by ten kámen byl pokrytý vlhkým mrakem, ale je to světlo. To světlo se každým rokem chová jinak. Někdy pokrývá jen ten kámen, zatímco jindy ozáří celý hrob, takže lidé, kteří stojí venku a podívají se dovnitř, ho uvidí plný světla.“ To jsou slova jeruzalémského pravoslavného patriarchy Diodora I. (1923 – 2000), který měl v době své služby jako jediný právo vidět údajný zázrak na vlastní oči. Existují nějaké důkazy? A pokud je to vše pravda, jaká síla by takovýto jev mohla způsobit? Dokazuje zázrak pravdu věřících? Bude ho někdy věda vážně zkoumat? Najde fyzikální vysvětlení a využije mocnou energii, která se v něm možná skrývá?

Cesta do tajemné jeskyně

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě se nachází, jak jinak, na Golgotě. Tedy v místech ukřižování, uložení do hrobu a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Projdete-li křesťanskou čtvrtí až na konec Via dolorosa – Bolestné neboli Křížové cesty, ocitnete se právě před Chrámem Božího hrobu. „Mýlí se ten, kdo by si snad myslel, že Golgota je kopec, ačkoli nám ji tak Bible předkládá. Nezdálo se nám, že by Chrám ležel na jakékoliv vyvýšenině,“ popisují obvyklé zklamání návštěvníků Jeruzaléma Stanislava a Jiří Brůhovi. Chrám Božího hrobu je postaven císařem Konstantinem ve 4. století našeho letopočtu. Předtím tu stojí Afroditin chrám, který tu nechává vystavět císař Hadrián roku 135. Když Konstantin nechá odklidit veškerou navážku, objeví se i jeskyně, v níž měl být pochován Ježíš Kristus – prostor s kamennou lavicí, jen jedním prázdným hrobem (ojedinělý případ), a to po pravé straně, přesně jak udává Bible.

Klíč k chrámu je v rukou muslimů!

Chrám Božího hrobu je několikrát zničen a znovu obnoven, dnešní podoba pochází částečně z 12. a částečně z 19. století a zabírá plochu asi 100×120 metrů (pro srovnání – hřiště fotbalového stadionu AC Sparta Praha má rozměr 105x68 metrů). Je symbolem rozštěpení křesťanství. Šest církví – římskokatolická, řecká pravoslavná, arménská, syrská, koptská a etiopská – tu má navzájem rozdělen prostor přízemí, pater i podzemí s přesností na centimetry. Ke všemu je klíč v rukou muslimů. „Figurujeme jako neutrální prostředníci mezi šesti hlavními církvemi,“ vysvětluje Vadžich Jakob Nusejbech, muslim, který je dveřníkem chrámu. „Začalo to v roce 638. V té době se zmocnil Jeruzaléma po dvou letech obléhání kalif Omar al‘ Hatab, vládce obrovské muslimské říše. Rodina Nusejbechů sem následovala svého vůdce.“ Rodinná tradice trvá již čtrnácté století! Současný klíč k chrámu váží půl kilogramu a je půl metru dlouhý.

Údajný zázrak je společný

Nás ovšem zajímá nejvíc, co se děje za těmito dveřmi. Je to zázrak? Davová halucinace? Nepoznaný fyzikální jev? Pro jednotlivé křesťanské církve jsou Velikonoce pochopitelně největším svátkem. Každá církev je ovšem slaví jinak, a často v různých termínech. Je to snad jakási dohoda, aby se příliš nepřely? Navíc svatý oheň putuje i do muslimských mešit! Proč? Neměli by třeba muslimové zázrak „konkurence“ spíše ignorovat? Každopádně každoročně, den před pravoslavnou Paschou neboli svátkem vzkříšení, v sobotní poledne, se tu koná velkolepý obřad, při němž se dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Jeruzalémský pravoslavný patriarcha se zavře do kuvuklie – kapličky s údajným Kristovým hrobem, která stojí uprostřed chrámu – a vyjde ven s ohněm, který prý vznikne uvnitř bez škrtnutí jediné zápalky…

Podivné záblesky blahodatného ohně

Během samotného obřadu Sestoupení blahodatného ohně se děje celá řada divů, paranormálních jevů či, chcete-li, zázraků, které vědci dosud neobjasnili. Zvláštní je, že se o to na akademické rovině vlastně ani nepokusili. Přitom by tento zázrak svou periodicitou vyhovoval nejzákladnější potřebě vědy – aby se zkoumaný jev opakoval. Středověké rozdělení duchovní a světské moci zřejmě funguje stále dobře a vědci se s hlavními církvemi v tichosti vzájemně respektují. V prostoru chrámu se při obřadu objevují podivné záblesky a světla, ikony začnou myrotočit – tedy záhadně vonět, někdy se samy zapalují olejové lampy, ale oheň po nějaký čas vůbec nepálí a nespaluje. A co tyto jevy činí hodnověrnými? Neomezují se jen na uzamčenou kuvuklii a patriarchu.

Pod dohledem televizních kamer

Může tu jít jen o nějakou davovou halucinaci či náboženské vytržení? Této hypotéze zkříží cestu před několika lety kameramani. V roce 2003 je poprvé obřad živě přenášen televizními kamerami ruské televize NTV, která poprvé získala zvláštní povolení jeruzalémských úřadů. Již tehdy se však záhady projeví. Kamery dostávají „zabrat“. Některé se samovolně vypínají, u jiných dochází k poruchám barevnosti obrazu, zachycují jakési podivné světelné jevy. Od dalšího roku se už poučení zaměstnanci NTV vážně připravují na to, že se může stát cokoli nadpřirozeného…

Zázrak s nejdelší historií?

Na tomto údajném zázraku je ovšem neobvyklého ještě něco. Opakuje se už pěkně dlouho. Poprvé je prý svědkem sestoupení svatého ohně apoštol Petr někdy kolem roku 34 našeho letopočtu. A co víc, zázrak stále odolává i různým neuctivým útokům a pokusům ho překazit! Muslimský historik Al-Biruni (973 – 1048) zmiňuje, že jednou byl patriarchovi podstrčen místo knotu měděný drát, aby se zázrak nemohl stát a svíce nevzplála, ale ta přesto vzplála. Rovněž jednou měly hořet lampy naplněné vodou místo oleje a řada historických příběhů vypráví o tom, jak se někteří nevěřící, mocnáři a muslimové chtěli přesvědčit o podvodu, ale oheň se přesto, i bez přítomnosti kněží, v kapli objevil.

Rozštípnutý sloup

Celé sérii fantastických svědectví, legend i čistých faktů z historie každoročního údajného zázraku dominuje zdokumentovaný příběh, který se udál roku 1579 za sultána Murata IV. Arménští monofyzité (zastánci učení o jediné, božské, přirozenosti Ježíše Krista – pozn. red.) v čele se svým patriarchou podplatí sultánovu ochranku Božího hrobu a zamknou se v chrámu, aby zlomili monopol pravoslavných. Pravoslavný patriarcha Sofrony IV. tak zůstává stát bezradně před vchodem. Celý zástup se musí zastavit a nikdo není vpuštěn. „Co budeme dělat? Není tohle konec světa?“ vznášejí se otázky v davu nechápajících věřících. Patriarcha je zlomený. V zoufalství poklekne před levým sloupovím a začne se modlit. Vtom se ale jeden z těchto sloupů svisle rozštípne a oheň se zablýská po boku patriarchy! Mimo chrám! A tento rozštípnutý sloup tu stojí dodnes!

Obřad Sestoupení blahodatného ohně

Zázrak Sestoupení blahodatného ohně je v centru pozornosti všech církví a obyvatel Jeruzaléma. Série historických událostí ustanovila nezadatelné právo na vykonání obřadu pravoslavné církvi, ačkoli existují záznamy, že například roku 1481 do Božího hrobu vstupoval pravoslavný patriarcha spolu s arménským a etiopským biskupem. Podle tradice ten den či rok, kdy nesestoupí blahodatný oheň, bude poslední, a samotný chrám bude zničen. Je to jen pověra? Co by se stalo? Podle některých by jen pravoslavná církev přišla o svá práva na obřad. V různých letech však trvalo mučivé očekávání ohně od pěti minut do dlouhých několika hodin. Roku 1102 oheň sestoupí dokonce s jednodenním zpožděním! Z technického hlediska by se ale mělo říkat zázraku „sestoupení“ spíše „vystoupání“, jak si vysvětlíme vzápětí.

Začne se důkladným prohledáním

Jak údajný zázrak vlastně probíhá? O Svatou sobotu ráno se v chrámu objevují zástupci všech zainteresovaných institucí včetně církví. V 10 hodin začíná důkladné prohledávání kuvuklie čili kapličky s jeskyní Božího hrobu. To má zajistit, aby v ní nebylo opravdu nic, co by mohlo fyzicky vyvolat oheň. Zajímavé je, jak se v tom jednotlivé církve doplňují. Kontrola není nijak symbolická, protože církve jsou motivované možností získat v případě neúspěchu pravoslavných práva na obřad. Prohlídka končí v 11 hodin. Dveře jsou následně zapečetěny včelím voskem a jednotlivé autority do něj otisknou své pečetě.

Proč ostatní líbají patriarchovu ruku?

Obřad začíná přesně v poledne. Kostelník přináší svíci věčného světla, která byla pro tento den uhašena, aby ji znovu zapálil svatý oheň. Po příchodu pravoslavného patriarchy s eskortou složenou z arcikněží, kněží, farářů a arménského zástupce se děje i cosi, čemu neznalí jen stěží uvěří. Představitelé ostatních církví přistupují k patriarchovu trůnu a políbí obřadně patriarchovu ruku, přestože jde o představitele církve, která je podle jejich přesvědčení nepravou církví omylu! Důvod? Pokud by to neudělali, nemohli by dostat z patriarchovy ruky svatý oheň! Proč ale o něj tolik stojí? Aby překračovali svou vlastní víru? Nebo se najednou rozpomenou, že na instituci církve tolik nezáleží?

Rozpečetění a vstup do Božího hrobu

Ovšem i sám patriarcha se musí podrobit poměrně nedůstojnému procesu. Svaté procesí třikrát obejde kapličku Božího hrobu, než se patriarcha zastaví před jejím vchodem. Kuvuklie je rozpečetěna a patriarcha svléká svůj posvátný oděv, takže zůstane pouze v bílém rouchu, jakési „noční košili“. Následně starosta Jeruzaléma s policejním šéfem přede všemi přihlížejícími patriarchu ještě prohledají, aby ověřili, že ani pod svým „spodním prádlem“ s sebou nemá nic, co by mohlo vydávat světlo nebo rozžít oheň. Jeruzalémský patriarcha dostává uhašené svíce a vstupuje dovnitř.

Jakým způsobem se světlo objevuje

Všechny svíčky jsou tu zhaslé. Nic nehoří ani v jeskyni, ani jinde v kapličce. Všude je tma. Uvnitř Božího hrobu patriarcha pokleká na kolena a provádí arcidiecézní modlitbu. Přečte zvláštní požehnání a vyzývá Ježíše Krista, aby seslal svůj posvátný oheň a požehnal tímto darem lidu. V absolutním tichu během patriarchovy modlitby se prý ozývá jakési syčení a téměř ve stejnou chvíli se údajně všude objevují modrobílé záblesky svatého ohně, jako by blýskala spousta fotoaparátů. Jenže fotoaparáty to nejsou, světla osvětlí celý chrám a svíce se při tom samy zapalují. Když patriarcha vystupuje z kuvuklie se zapálenými svícemi věčného světla, dav začíná jásat a slzy štěstí stékají po tvářích věřících. Je to hmatatelné. Oheň sestoupil. Možná se stal zázrak. Přímo tady. Fyzický zázrak. Ale je to tak skutečně, nebo za celým jevem stojí něco prozaičtějšího? Přítomní záhadu nezažívají jen z dáli. Na pár chvil prý nemá svatý oheň normální vlastnosti ohně.

Oheň, který prý vůbec nepálí

Všichni se svatým ohněm omývají, strkají do něho ruce a krouží svíčkami kolem obličeje. Nechytnou prý ani vlasy, ani chlupy. Říká se, že jde o prvních pět až deset minut, kdy patriarcha vystoupí z kuvuklie a oheň osobně rozdává věřícím. Někteří tvrdí, že každý se může dotknout plamene až 33 svíček během celých 33 minut. Jen pověra? „To světlo nepálí,“ potvrzuje kdysi Diodoros. „Má jinou konzistenci než normální oheň, jaký hoří v olejové lampě… V určitou chvíli světlo začne stoupat a vytvoří sloup, ve kterém má oheň jinou povahu, takže z něj mohu zapálit svíce. Když získám plamen pro své svíce, vyjdu ven a dám oheň nejprve arménskému patriarchovi a pak koptskému. Pak předávám plamen všem lidem v chrámu.“

Údajný zázrak očima patriarchy

Protože nikdo kromě patriarchy nemá právo vstoupit do hrobky v čase údajného zázraku, můžeme o tom, co se v Božím hrobě děje doopravdy, jen spekulovat. Může patriarcha lhát? Podléhá psychóze? Vidí snad něco, co může vidět jen věřící v jakémsi vytržení? Jak ale zapálí ten oheň? A proč modravé záblesky spatřují i ostatní? Diodoros vše popisuje jednoduše: „Vstoupím do hrobky a kleknu v bohabojnosti před místo, kde Kristus po své smrti ulehl a kde znovu vstal z mrtvých… Najdu si cestu temnotou k vnitřní komoře, ve které padnu na kolena. Tady řeknu určité modlitby, které nám byly předány během staletí, a když je dořeknu, čekám. Někdy mohu čekat pár minut, ale normálně se zázrak stává okamžitě poté, co odříkám modlitby.“ Jaká síla zaručí takto spolehlivý účinek? Nabízí se ale ještě další otázka. Proč se o tomto zázraku na Západě téměř neví, když se týká údajného Ježíšova hrobu, a mluví se o něm jako o důkazu vzkříšení? Snad že katolická církev nemá na obřadu žádného zástupce a údajný zázrak se děje na pravoslavné Velikonoce, které se setkávají s katolickými jen jednou za tři roky?

Podvod, nebo fyzikální záhada?

Existuje množství lidí, kteří věří, že jde o podvod pravoslavné církve. Říká se dokonce, že patriarcha má v hrobě ukrytý zapalovač. Jak by to bylo ale dřív? Mechanické zapalovače (na střelný prach) totiž existují teprve od 16. století a praktičtější, benzínové od 19. století! Daly by se však najít realističtější způsoby. Nemohla by skála hrobu obsahovat křemen, jímž by šlo vykřesat jiskru? A co by mohlo vysvětlovat ono údajné modré světlo? V úvahu přichází plyny, které se tu mohou ze země vylučovat. Ale jak by se zapálily? Objevují se i úvahy o tom, že svíce mohou vzplanout proto, že jejich knot je ještě dostatečně horký – vzpomeňme, že před obřadem hořely jako takzvané „věčné světlo“. I tato úvaha ovšem naprosto pohoří. Než procesí třikrát obejde kuvuklii a proběhnou všechny ceremonie, musí být úplně studený. Jako nejzajímavější se jeví možnost, že tu jde o nějaký dosud neznámý elektromagnetický jev, který se v místě akumuluje. Jenže to už je velmi blízko k zázraku a naše věda bohužel tyto mechanismy zatím dostatečně neovládá.

Co zachytil betlémský inženýr na video?

Pro verzi, že jde o skutečnou fyzikální záhadu, hovoří fakt, že záhadný jev se neomezuje jen na církevního patriarchu a místo hrobu v kapličce, kam nikdo nevidí. Množství poutníků tvrdí, že se jim v chrámu také zapálila svíčka sama od sebe, ještě dříve, než patriarcha vyšel ven. A svíce se samy zapalují i představitelům jiných církví. Zřejmě jediný videozáznam, na kterém je rozžínání svíce, i když nedokonale, zachyceno, měl natočit inženýr Souhel Nabdiel z Betléma. Roku 1996 natáčí dramatickou scénu potemnělého chrámu, ve které jedna ruská jeptiška z davu s třesoucíma se rukama naráz vykřikne a začne se křižovat, zatímco ostatní se přidají k jásotu a oheň se viditelně rozhořívá na svíci, kterou drží v ruce.

Nahrávky a fotografie fascinujících záblesků

Za poslední léta, v nichž je obřad živě přenášen také televizí, se ovšem podařilo natočit a nafotit celou řadu světelných úkazů, od jakýchsi ohnivých obláčků visících ve vzduchu přes modravé křivolaké záblesky připomínající záblesky z fotoaparátů po celistvou modrou záři a záblesky. Některé lze v nízkém rozlišení zhlédnout na internetové adrese
Kód: Vybrat vše
www.holyfire.org/eng/video.htm
. Dočkáme se v dohledné době povolení k obrazovému zaznamenání i toho, co se děje uvnitř Božího hrobu? Jestliže pravoslavná církev nemá co schovávat, nemusela by jí tichá přítomnost kamer nijak zvlášť vadit…

Zdroj:

Kód: Vybrat vše
http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1206183303.8028&inq=b47b924970f0d698b31d73a5674e2c7a&ida=0&id_art=12662&sta=0&cislo=0&sea=0&sid=0&fid=0&kty=0&checksum=e1e9c01bc51136bf09d086e6fdf5b706


Obrázek
Svetelne zablesky, ktere se objevuji pri obradu Sestoupeni
Obrázek
Kaplicka uprostred chramu, v ktere se udajne kazdy rok deje zazrak

Co si o tom myslite?
Uživatelský avatar
Odis

V.I.P
 
Příspěvky: 166
Registrován: 24 led 2008, 10:01
Bydliště: Hradec Kralove

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod mara275 » 10 bře 2009, 15:37

ahoj v první řade velice pěkný článek a co si o tom myslim možné je šecko proč by betlémské světlo nemohlo byt 2000 let a na druchou stranu se tady všeci snažíme zistit co sa dá dělat s energiju taklže je možné že je to enom parádní práce s nu tod muj názor
mara275

Školák
 
Příspěvky: 76
Registrován: 02 bře 2009, 15:18

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod Bab » 10 bře 2009, 18:40

Veľmi pekný článok, pre mňa sú to nové a veľmi zaujímavé informácie. Veľmi, veľmi dobrý článok !no1
Bab

Školák
 
Příspěvky: 3
Registrován: 19 pro 2008, 14:53

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod Richard22 » 17 říj 2009, 15:11

Marně pátrám po nějakých svědcích, kteří ten zázrak „Svatého Ohně“na vlastní oči viděli. Je to víc než podezřelé! …

Opravdu si myslíte, že Duch Svatý nemá nic důležitějšího na práci, než činit takovéto pošetilé zázraky, zapalovat v chrámu svíčky a udržovat věřící ve slépé víře v katolická dogmata, která bez výjimky přijali všichni křesťané?! Reformovaní i nereformovaní!!

Kam se podělo pravé Ježíšovo učení? Až se jednou otevřou Vatikánské archívy nebude se svět stačit divit co všechno církev dokázala pokřivit. Ale co je ono tajemné modré světlo z Jerusaléma? Je studené a nepálí? ... Tedy proč se ho i vědci bojí? Vždyť i šikovný chemik by si s tou záhadou jistě dokázal poradil, snad by stálo za to ověřit i jaké svíce se v chrámě prodávají …

Katolíci k věci mlčí a raději si vymysleli jinou tradici - roznášejí na Vánoce oheň z Betléma, tedy nejspíš to všechno také považují za podvod. Nechápu proč se pravoslavná církev brání vědeckému zkoumání. Je-li zázrak pravý, pak jej stejně ani vědci dnešní doby nedokážou nic objasnit. Takto nad vším visí stále jen podezření z podvodu.
Richard22

Školák
 
Příspěvky: 6
Registrován: 17 říj 2009, 13:40

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod kajra » 22 říj 2009, 18:25

Bravo!! Tento názor podepisuji. Nechci zranit ničí jemnocit a brát někomu jeho víru. Každý má právo věřit, tomu, co je mu blízké. Kdo tedy patří k nějaké církvi, ať tento můj názor raději nečte. Já totiž věřím tomu, že všechny církve bez výjimky, jsou pouze dílem zla. To jsem nikde nečetla, ani neslyšela, ale přišla jsem na to vlasním rozumem. Je to velmi jednoduché. Stačí se jen zamyslet nad tím, jaká zvěrstva se už v minulosti děla, a stále dějí, ve jménu nějakého Boha. Kdyby Kristus věděl, co všechno způsobí jen fakt, že žil, k čemu lidé jeho život i příšernou smrt zneužijí, asi by raději zůstal naprosto nepoznaný. Bibli, všechny církevní zákony, desatero, výčet hříchů, modlitby - to vše vymysleli lidé a nemá to s Bohem nic společného. Pravda je naprosto někde jinde. Právě Ježíš se jí pokoušel lidem říkat, a podle toho také dopadl. Z toho lze asi poznat, že v Boha věřím a Ježíše uznávám. Nikdy jsem ale nebyla a nikdy ani nebudu stoupencem nějaké církve, sekty ani jiného společenství. Nepotřebuji žádného kněze, aby mi říkal, co mám dělat a co ne. Kněz je člověk a nic mu není do toho, jestli jiný člověk nějak zhřešil. Kdo mu dal právo lidem říkat, že jim Bůh odpustí, když se párkrát pomodlí? Kdo mu dal právo kázat o tom, co Bůh chce, co Bůh říká a jak to myslí? Každá církev je vlastně totalitní moc, která trestuhodně manipuluje s lidmi. Ovšem klobouk dolů před tím, jak mistrně to dělají. Dokáží zfanatizovat celé davy a daří se jim to už po tisíce let. Já vnímám existenci dobra a zla. Bůh je pro mne čisté dobro. Ve skutečnosti je to nejvyšší inteligence, které jsme my, jako jednotlivci, naprosto fuk. Na to, jak máme žít, jsme dostali rozum. Pokud se dokážeme srovnat s vlastním svědomím, můžeme se srovnat i s Bohem. Pak můžeme dobro dávat i přijímat, když své svědomí nepošpiníme nějakým zlem. Je fakt, že vždy se tomu člověk neubrání a občas vyvede pěknou blbost. Už tím, že si ale uvědomí, přijde na to, jak to napravit. Žádný "zdrávas", ani deset "otčenášů" se za nás nedokáže například někomu omluvit. Ovšem zlo je strašně silné. Ovládá tuhle zemi a stále má navrh. Církve té síly umí perfektně využít. K tomu aby lidi udržovaly, i v této době plné techniky, pěkně poslušné a zblbnuté, mají tyto "zázraky". A davy jdou, jak tupé ovce, křižují se, spínají ruce a řvou aleluja. Nedávno jsem četla takový úryvek, který mi přišel docela vtipný a trefný. Bůh prý stvořil celý svět. Země je tedy jen jeho nepatrnou součástí. Lucifer - tedy anděl Světlonoš, mu jeho moc záviděl a pořád nějak zlobil a snažil se něco kazit, tak mu Bůh dal Zemi, aby od něj měl pokoj. Luciferovi to naprosto stačilo a začal si tu pěkně vládnout. Vydává se za stvořitele a nazývá se Bohem. Vymyslel si pravidla a donutil lidi, aby podle nich žili - a tedy sloužili Luciferovi (potažmo zlu), které se vydává za Boha (potažmo dobro). Podle toho tedy církve slouží ďáblu. Lidé potřebují v něco věřit, tak proč by používali vlastní rozum, když jim církve vše vymyslely? Satčí si jen vybrat a přestat svůj rozum používat. Tak to je asi vše, co si o takových "zázracích" myslím. Ježíše je mi skutečně upřímně líto. Nechal se umučit naprosto zbytečně.
kajra

Školák
 
Příspěvky: 50
Registrován: 07 srp 2009, 14:54
Bydliště: Vysočina, Železné hory

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod aumirek » 22 říj 2009, 19:07

je hodně zázraku nad kterými zustává rozum stát a těžko se objasnují i když nevěřím co neuvidím ale i pak mi to je někdy houbec platné.I u nás byl zázrak jak panenka marie ronila krvavé slzy pozorovali to stovky lidí no jen do té doby než policie zjistila že farář tam nainstaloval váček s zvířecí krví.A na stejném principu funguje naprostá většina těchto a podobných zázraku no a pak je ještě pár co nejdou zatím rozumně vysvětlit.Nakonec nedávno ještě nešel vysvětlit ani blesk což byl jasnej dukaz zázraku a božího hněvu a pokud někdo tvrdil opak skončil na hranici.No a ten ježíš je v tom nevině ty zločinci co si říkaj církev by si našli jiného jen by se jinak jmenoval
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Svatý Oheň

Příspěvekod kajra » 23 říj 2009, 13:06

Asi máš pravdu. Ježíš byl zřejmě na svou dobu velice vzdělaný a vynikal nad ostatními. V tomto světě vždycky byly dobré snahy a skutky po zásluze potrestány. To bylo osudné i jemu. Shodou okolností jsem před dvěma týdny v obchodě s levnými knihami objevila tři díly nazvané Evangelium I., II. a III., (jeden díl za 39 Kč). Napsala to Katrin Taillefer, která je napůl Češka. Na první pohled se to jeví jako příšerný kýč, ale kupodivu opak je pravdou. Koupila jsem to jen proto, že jsem byla na týdenním školení a po večerech jsem na hotelu neměla co dělat, tak abych zabila čas. Přečetla jsem ty tři knížky za tři večery a noci (z toho školení jsem si teda hodně odnesla). Samozřejmě jsou to vymyšlené příběhy, ve kterých Ježíš vystupuje jako člověk, vyvádí různá rize lidská alotria, miluje se se ženami, má své zlozvyky, zkrátka jako každý jiný smrtelník. Dvakrát se ožení, má syna atd. Jeho matka je také obyčejná žena, která má kromě Ježíše i další děti. Ježíš je výsledkem její velké lásky s mužem, který si ji nemohl vzít za manželku. Po smrti Josefa, který se jí ujal, žije s dalším mužem.... No a ve finále román popisuje, jak byl Ježíš zneužit při intrikách, na jejichž pozadí je, jak jinak, touha po moci. Autorka musí skutečně dobře znát Bibli i to, co se do ní "nevešlo". Příběhu dala mantinely, které se opírají o známé skutečnosti z Ježíšova života a logicky vysvětluje nebo vyvrací některá církevní dogmata. Opravdu pěkně se to čte a alespoň já jsem si při tom dokázala představit, že takto nějak, se to mohlo všechno skutečně stát. Vřele doporučuji.
kajra

Školák
 
Příspěvky: 50
Registrován: 07 srp 2009, 14:54
Bydliště: Vysočina, Železné hory

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod obelus » 23 říj 2009, 16:44

Zajímavý a dobře napsaný článek. O tomto jevu jsem ještě nečetl a tento článek to dobře popsal :-)
obelus

Školák
 
Příspěvky: 45
Registrován: 22 srp 2008, 21:07
Bydliště: Jižní Morava

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod Richard22 » 23 říj 2009, 20:20

Podobný článek je též na webu "Duhový ostrov" http://iriska9.sblog.cz/2007/03/
Nějaké informace, odkazy a videa lze také najít na stránkách Pravoslavné církve v Olomouci, ale zde jsem našel další zajímavé podrobnosti.

Co je pravda a co podvod, či snad se jedná o skutečný jev, to se jen tak snadno nedozvíme. Pravoslavná církev se dozajista bude držet svého výsadního práva strážců Božího hrobu a tajemství „Svatého Ohně“ bude bránit snad až do soudného dne!

Není žadným tajemstvím komu sloužili kněží, církve a náboženství všech dob, jak pohanských, tak i křesťanských. Odjakživa jen zneužívali a ovládali nevědomé ovečky a svůj vliv neváhali udržet pomocí znalostí z astronomie, použít jakékoliv triky a fígle i tajná alchimistická kouzla. Také Židovští kněží mohli mnohé okoukat již v Egyptě a tak přinést až do země zaslíbené - Izraele. Kněží musí mít vždy navrch!! Proto tolik tajností a co se v kuvuklii skutečně děje, to se nikdy nikdo nedozví…. !!!

Bůh - Stvořitel tohoto světa však nemá vůči nám lidem žádných tajností! Jen naprostá duchovní nevědomost a neznalost skutečných duchovních zákonů – Zákonů stvoření je důvodem proč si kněžstvo a církve vymýšlejí definice víry, dogmata a hlásají bludy o zmrtvých vstání a nesmysly o nanebe-vstoupení Svatých i s tělem atd…

Inu nic nového, také v Egyptě byla pěstována víra v návrat lidské duše do mumie a její vzkříšení. Ale ve skutečnosti se jednalo o skvělý biznys vychytralých kněží, kteří se tak domohli obrovských majetků a nesmírné moci nad lidmi. V průběhu věků vynaložili značné úsilí, aby se zapomnělo na vědění o znovuzrozování – reinkarnci lidského ducha a pravý smysl a cíl našeho pozemského bytí. Ale jak dosvědčují Egyptské knihy mrtvých toto vědění bylo zapomenuto již v raně dynastickém období a pro celou západní civilizaci definitivně ztraceno. Nauku o reinkarnaci nahradily bludy, zaklínadla a morbidní rituály na přivolání duše do mumifikované mrtvoly – čistá nekromancie!

Víru ve vzkříšení mrtvých těl od Egypťananů následně převzali Hebrejci. Také zde mají původ současné morbidní církevní zvyklosti, záliba v uctívání relikvií a ostatků mrtvých a jiné podivnosti. Tyto praktiky se u skutečně duchovních lidí musí setkat jen s naprostým nepochopením.

Jak jinak si však měli Hebrejci po zavraždění Ježíše vysvětlit zmizení jeho těla z hrobu, něž jako zvěst o vzkříšení z mrtvých?!! Tato zvěst se pak velmi rychle rozšířila mezi všechny křesťanské církve. Místo skutečného Ježíšova hrobu podrželi jeho učedníci a apoštolové v tajnosti, aby se nestalo předmětem uctívání modloslužebníků. A tak to zůstalo utajeno až do dnešních dnů.

Další tajemství a stopy Ježíšovy života zahladila církev klatbou na Origénovo učení v roce 553. S touto klatbou zmizelo i pravé Ježíšovo učení v temnotách dějin. Učení o lásce a odpuštění nahradily církevní bludy a dogmata, církev se stala nechvalně proslaveným nástrojem moci a vládnoucí hierarchie. Nastala doba temna a pronásledování všech, kteří nepřijali oficiální církevní verzi, přišel čas válek a svaté inkvizice, víra v jediného Boha byla šířena už jen ohněm a mečem … !

Co je proti tomu nevinný zázrak a hrátky se svíčkami a se „Svatým Ohněm“ ???
Richard22

Školák
 
Příspěvky: 6
Registrován: 17 říj 2009, 13:40

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod aumirek » 23 říj 2009, 20:47

Richard22 napsal jsi to krásně a to je také duvod proč nevěřím v boha poněvadž pokud by existoval a neudělal si pořádek ve svých řadách tak je stejnej jako celá ta církev a potom s ním nechci nic mít
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Svatý Oheň

Příspěvekod Richard22 » 24 říj 2009, 09:49

aumirek: Mnoho lidí odvrhlo církve a náboženské bludy, není se čemu divit! Tam kde chybí skutečné poznání o podstatě světa, tam nastupují bohapusté lidské výmysly.

Avšak lidská víra v duchovní svět a Stvořitele celého vesmíru není pouhý výmysl. Vesmír nevznikl sám od sebe a z ničeho a není dílem pouhé náhody. Kdysi v dávných dobách lidské prehistorie měl člověk vyšší schopnosti a otevřené smysly, jimiž mohl nahlížet do duchovního světa. Viděl všechny děje ve stvoření a vnímal i všechny bytosti a záření a světlé pomocníky kolem nás, kteří nám přicházeli ze Světlých Výšin vždy jen pomáhat.

S postupem věků, jak se lidská společnost rozvíjela nabývaly převahy materiální výdobytky a člověk postupně ztrácel svoje jasnozřivé schopnosti a spojení s duchovním světem i vědění odkud jsme přišli. Spojení se Světlem bylo přerušeno. Světlonoš – Lucifer se odvrátil od Stvořitele a stal se knížetem temnot a vládcem hmotného světa – to nejen obrazně, ale doslova a do písmene. Jen někteří jedinci si podrželi jasnozřivé schopnosti, ale ti se stali terčem zesměšňování a útoků. Tu se své příležitosti chopili kněží, kmenoví kouzelníci a šamani, kteří začali obelhávat lidi s cílem získat pro sebe výhody a hromadit materiální statky a moc ve svých rukou. Tito mocichtiví lidé vytvořili církve a náboženské nauky přizpůsobili svým potřebám …

Bůh – Stvořitel všehomíra všemu dal své věčné prazákony, které jsou neměnné, to jen lidé chtějí vše měnit podle svých pokřivených přestav a tak si vymýšlejí náboženství a zakládají církve. Boha, o kterém nevědí zhola nic, obestírají svými výmysly a mlhavými mysteriózními tajemstvími a vždy se tváří že On je členem právě té jejich církve….

Bůh sám však je neosobní bezbytostnou silou, nejvyšší inteligencí ve vesmíru a v celém stvoření, ale nemá vůbec nic společného s lidskými náboženskými představami. On všemu dal své Zákony stvoření, jimiž se celé stvoření od prvopočátku neúchylně a přesně řídí, jen lidský duch vybočil z řady a odvrátil se od svého Stvořitele, také proto ponese do všech důsledků ve zpětném působení karmického zákona veškeké následky svého jednání!

Bůh se nemusí starat o každého jednotlivého človíčka a napravovat jeho chybné kroky. O to se postará mechanismus jeho věčných Zákonů působících ve stvoření zcela automatiky. Jistě každý člověk má svobodnou vůli a proto je mu po jistou dobu dovoleno činit cokoliv se rozhodne, i páchat zlo. Mnoho lidí si pokládá otázku, zda Bůh vůbec existuje, když toto vše dopouští…. !??

Kdyby Bůh okamžitě zasahoval, neměl by člověk již žádnou svobodnou vůli a stal by se jen pouhým robotem a vykonavatelem přání někoho vyššího. Bůh s námi má zřejmě jiné záměry, proto se máme vyvíjet samostatně k vědomému konání podle Zákonů Božích. Ty Zákony ve stvoření máme také postupně poznávat a jen jimi se vědomě řídit.

Člověk však dosud nepochopil ani ty Zákony, ani záměr Boží, svoji vůli staví nad vůli Boží a tak se stalo, že byli lidmi zavražděni nejen všichni prorokové, ale i vyslanci z nejvyšších Světlých říší. Svědčí o tom Bible Hebejců i tzv.Nový zákon a evangelia. Také nejvyšší vyslanec z Božské říše – Ježíš byl potupně zavražděn a co horšího církve si z jeho vraždy učinily falešnou nauku o tzv. poslední spásné oběti. Dodnes by se dokázaly kropit jeho krví a hlásat, že tím smývají hříchy celého světa.

Kdyby to bylo pravda, nepadla by po zavraždění Ježíše na celý západní svět doba temna, hrůzy válek, nájezdy Mongolů a stěhování národů, ale slunili bychom se již v Království Božím či Nebeském Ráji ve světlém jasu Božího záření. Odmítnutím Ježíšova učení bylo lidstvo opět uvrženo na dva tisíce let do temnot a nevědomosti. Teprve nyní se člověk vymaňuje z církevních pout a duchovně zralí jednotlivci mohou svobodně vykročit cestou k poznání.

Ježíš, když věděl, jak dopadne jeho mise, dal svým učedníkům zaslíbení o příchodu Ducha Pravdy – Syna Člověka (Jan 16:12). Ta doba je již zde, proto hledejte kdo je oním Duchem Pravdy! Avšak přichází též doba falešných proroků a těch je tu již na tisíce, jen jeden jediný bude tím pravým … ! Tedy hledejte !!!
Richard22

Školák
 
Příspěvky: 6
Registrován: 17 říj 2009, 13:40

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod aumirek » 24 říj 2009, 11:06

Richard22 že po zavraždění ježíše padla na svět doba temna to je sice pravda ale buh s tím nemá co dělat ono když se dostal k moci adolf také nastala doba temna a ta nastala i když nás rusové osvobodili a to po prvé i po druhé.A ta doba temna je vždy je li u moci zločínec a tuto podmínku církev splnuje dokonale ne nadarmo většina papežu má co do činění s adolfem pokud u něho nezačali svou kariéru.A je velice pohodlné říct toto neumím vysvětlit a nechápu to tudíž toto je práce boha.A znova ti připomenu ještě nedávno pokud bys tvrdil že blesk je elektřina nebo země je kulatá tak jsi skončil na hranici.Stejně tak jako Hus a to jen proto že chtěl po církvi at se chová jak sama hlásá.Takže at je nebo není buh já s vrahy a zločinci nechci nic mít.A církvi nevěřím jediné slovo teda pardon jedno její tvrzaní uznávám jako pravdivé.A to že církev je pastýř a věřící jeho ovečky.A to proto že každej ví že jedinou starostí pastýře je chránit své ovečky podojit je a jak už z nich není užitek odvést na jatka a tuto ulohu církev přivedla k dokonalosti.
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Svatý Oheň

Příspěvekod Richard22 » 24 říj 2009, 17:29

aumirek: Co dodat? Snad jen že každý člověk je strůjcem svého osudu bez ohledu na to zda je věřící či nevěřící a uznává nějakého Boha či Stvořitele. Totéž platí pro jednotlivé národy i pro celé lidstvo! Nikdo nebude souzen za to čemu věří, ale jen za to zda jeho skutky a úmysly jsou dobré či zlé!

Spravně vyciťujete že církev sehrála v dějinách naší civilizace zločinnou úlohu, z toho jí nepomohou žádné alibistické a falešné omluvy ani omývání krví Beránkovou. Cožpak se lze omluvou zbavit zodpovědnosti za 1500 let nepřetržitého krveprolití, válek a vraždění ve jménu Boha?

Věřte však že splácet své dluhy bude jak církev, tak jednotlivci, kteří ji vedli a na těch zločinech se podíleli. Nejtěžší zločin však církev spáchala tím, že pokřivila a zfalšovala Ježíšovo učení.

Považuje-li se církev za pastýře a své věřící za ovečky, pak se dopouští dalšího zločinu, neboť slepý pastýř vede své slepé stádo do propasti!! Blaze těm, kteří prohlédli a vydali se hledat pravého pastýře!!!

Kdo však je tím pravým pastýřem, který má pást své ovečky? … píše se o něm v poslední prorocké knize Bible – ve Zjevení Janově. Tu knihu a její obraznou mluvu a její obrazy naštěstí nedokázal dosud nikdo pochopit a správně vyložit. Také proto se ta kniha zachovala bez cenzury do dnešních dnů :

Zjevení Janovo 12:5 Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.
Zjevení Janovo 19:15 Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.
16 Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.
Richard22

Školák
 
Příspěvky: 6
Registrován: 17 říj 2009, 13:40

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod panter » 24 říj 2009, 18:05

Čítal som Zjavenie Jánovo, a zdá sa mi, že do Biblie vôbec nepatrí. Prorok Ján sa pravdepodobne nikdy nestretol s Ježišom Nazaretským, a Zjavenie bolo k ostatným knihám pridané ako taký bubák pre maloverných. Je to síce zaujímavé čítanie, ale o tom autorovi skoro nikto nič nevie, preto to proroctvo nemôžem brať vážne.
Nikdo jiný za vás neodtančí váš tanec.
Nikdo jiný neodzpívá vaši píseň.
Nikdo jiný nenapíše váš příběh.
Uživatelský avatar
panter

Čaroděj
 
Příspěvky: 697
Registrován: 03 led 2009, 22:24
Bydliště: Stredočeský kraj

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 2 příspěvky

Karma: 0
Re: Svatý Oheň

Příspěvekod aumirek » 24 říj 2009, 18:46

Richard22 co jsi napsal s tím souhlasím.Ale jak říkám a to hlavně díky církvi v boha nevěřím a nechci s ním nic mít.Pokud tohle vše dovoli a nezjedná si pořádek je stejnej jak ta církev.Přesto uznávám alespon občas že je něco mezi nebem a zemí ale to nemusí bejt zákonitě buh možná ti mimozemštané to by také hodně vysvětlovalo.Ale i tak snažím chovat slušně a de fakto většinu těch božích přikázáni dodržuji mnohem více než církev a většina věřících.Já totiž oproti nim nemám tu výhodu že mohu vraždit večer se pomodlit a jsu čistej jako ten jejich papež.Ale stejně nejhorší na tom je že se stejně nikdo nikdy nedoví jak to opravdu je.A velice se mi líbí představa jak takovej uslintanej křestan se domáhá vstupu do nebe otevře mu alah a šoupne ho do pekla neb celej život žil jako prašivej pes a pronásledoval mohamedány samozřejmně i naopak.
Ps a souhlasím že buh nechcce nebo nemá zasahovat vždy u každé špatnosti at potom nakonec platí ten hříšník přesto mne nikdo nepřesvědčí že by nemněl udělat pořádek hlavne ve vatikánu a vubec ve vyších církevních kruzích
aumirek
 

Na ruce: Uzamčeno
Banka: Uzamčeno


Re: Svatý Oheň

Příspěvekod Richard22 » 25 říj 2009, 10:17

Knihu Zjevení Janovo sepsal na ostrově Patmos jeden člověk, který k tomu úkolu byl duchovně otevřen. Byla mu zjevena duchovní cestou jako řada vizí a obrazů od Jana Křtitele, který po své smrti stanul v čistě duchovních sférách. Knihu ten člověk, jehož jméno není důležité zapsal tak, jak ty vize a obrazy přijal a pochopil …

Každý člověk v něco věří, i ten největší atheista podvědomě vnímá, že tu musí existovat nějaká vyšší spravedlnost a řád. I když nevěří v Boha, tak se alespoň řídí svým svědomím či vnitřním hlasem který promlouvá do jeho duše. A to se mnohdy ozývá i u těch nejzatvrzelejších materialistů.

Je otázkou času a vývoje, kdy každý člověk dospěje k těmto úvahám a hledání oné nejvyšší inteligence ve vesmíru, která všemu dala jasný řád a smysl, i když v počínání lidstva tento smysl již dávno nelze nalézt. Církevní a lidské řády či spíše zlořády, které vládnou světu nechte klidně stranou! Všímejte si dokonalosti díla Stvořitelova v přírodě a Stvořitele hledejte v zákonech vesmíru, uspořádání hmoty, ve fyzikálních zákonech. Jen tak můžete dojít k poznání jejich Tvůrce – oné nejvyšší inteligence.
Naposledy upravil Richard22 dne 28 říj 2009, 11:04, celkově upraveno 1
Richard22

Školák
 
Příspěvky: 6
Registrován: 17 říj 2009, 13:40

Na ruce: 0.00

 Poděkoval za: 0 příspěvky
 Obdržel poděkování za: 0 příspěvky

Karma: 0
Další

Zpět na Záhady a nevysvětlitelné jevy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


cron

Zásady ochrany osobních údajů